Sidans innehåll

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vad vill du göra som du inte får? Vad måste du göra som du inte vill? Du som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck kanske måste göra saker som du inte vill eller som begränsar din frihet.

Drabbad av hedersrelaterat våld och förtryck

Du som upplever hedersrelaterat förtryck och våld kan drabbas på olika sätt, och allas upplevelser är olika. Du kanske inte får gå ut som du vill, träffa vilka vänner du vill eller ha på dig vilka kläder du vill. Det händer också att flickor könsstympas eller gifts bort mot sin vilja. Kanske har det hänt dig?

Som man eller kille kanske du tvingas kontrollera eller pressas till att bestraffa någon i din familj. Det kan också vara så att du kontrolleras och bestraffas på grund av sexualitet, val av partner eller könsuttryck.

Det är viktigt att komma ihåg att hedersrelaterat våld och förtryck är kränkningar av dina mänskliga rättigheter. Det är aldrig okej!

Att drabbas kan till exempel handla om:

 • att du inte får välja partner själv
 • att du inte får ha på dig vad du vill
 • att du inte får gå ut själv
 • att du inte får vara med vem du vill eller delta i aktiviteter
 • att du blir utfryst från familjen om du inte gör som de vill
 • att du begränsas i din sexualitet eller könsuttryck
 • att du förväntas kontrollera eller bestraffa en familjemedlem
 • att du förväntas gifta dig med någon du inte vill
 • att du utsätts för hot eller våld
 • att du utsätts för dödshot

Råd och stöd

Om detta har hänt dig, eller om du är rädd att det ska hända en släkting, vän eller annan närstående kan du höra av dig till socialtjänsten. Hos oss kan du få stöd och hjälp.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Anonym rådgivning på telefon
 • Stödsamtal
 • Ekonomiskt stöd
 • Akut skyddat boende
 • Stöd och hjälp till barn

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck

Du som känner dig begränsad av din familj eller släkt kan läsa mer på sidorna som är länkade nedan. Du kan också vända dig till socialtjänsten för hjälp och stöd. Vi hjälper dig mot ett liv fritt från våld och förtryck.

Socialtjänstens kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH)

NCH arbetar på regeringens uppdrag med att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Här kan du läsa om Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Alla Sveriges regioner är med och betalar för UMO. Här finns information för unga om hedersrelaterat våld och förtryck.

Här kan du läsa om UMO och deras information  om hedersrelaterat våld och förtryck. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och stöd av andra

Det finns ännu flera myndigheter och organisationer som du kan vända dig till om du behöver hjälp eller mer information.

Här under rubriken Hitta alternativa handlingsvägar finns kontaktuppgifter till de som du kan vända dig till.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är komplexa problem. Det kan se olika ut i olika familjer, släkter och sociala kretsar. Det går inte säga exakt hur hedersrelaterat våld och förtryck ser ut, men det finns vissa strukturer som ofta återkommer.

Vad handlar hedersrelaterat förtryck om?

Hederskultur tillhör inte någon särskild folkgrupp, kultur, klass eller religion. Grunden till hedersrelaterat förtryck är oskrivna regler, värderingar och normer som gäller i en familj eller släkt. Om normerna bryts kan familjens eller släktens heder vara hotad eller skadas. Därför sker kontroll, bestraffningar eller till och med mord för att upprätthålla eller rädda familjens heder.

Hur kan strukturen se ut?

För att se till att normerna följs kontrolleras framför allt flickorna och kvinnorna i familjen. Det är en uppgift som familjens pojkar och män ofta har. Både män och kvinnor upprätthåller strukturen och kan aktivt kontrollera och bestraffa familjemedlemmar. Det är vanligt att man är offer och utövar förtryck mot andra i familjen samtidigt.

Familjer och släkter som utövar hedersrelaterat förtryck har ofta en patriarkal struktur. Det betyder att männen har mest makt. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att även killar och män drabbas negativt av den hedersrelaterade strukturen. Killar kan till exempel pressas till att utöva våld eller drabbas av utfrysning, hot och våld av sin egen eller någon annans familj och släkt.

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik?

Om du känner dig övervakad eller av någon anledning behöver dölja ditt besök har vi skapat en guide för hur du rensar historiken i din webbläsare. Om du ändå är orolig kan du besöka våra sidor från bibliotekets, jobbets eller skolans dator eller en kompis telefon.

Här hittar du guiden för att dölja ditt besök.

Socialtjänstens kontaktnummer vid våld i nära relationer

Telefontider: Måndag–fredag klockan 8.30–9.30 och 13.00–14.00

Telefon: 0320–21 80 85

Akut kontakt

Vid akuta ärenden utanför våra ordinarie telefontider, måndag-torsdag, klockan 16.00-17.00.
Telefon: 0320–21 72 25

Övriga tider på kvällar och helger hänvisar vi till sociala jouren i Borås.
Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen