Sidans innehåll

Om våld i nära relationer

Lever du i en relation där du är rädd, känner dig kontrollerad eller blir hotad? Är du utsatt för någon typ av våld? Eller är du orolig för någon i din närhet? Här kan du läsa mer om våld, vad du kan få för hjälp och vad du ska göra om du misstänker att en närstående utsätts för våld.

Här finns även information till dig som är närstående.

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Våldet finns i alla delar av samhället och i alla åldrar. Det är vanligast att kvinnor utsätts för våld och att män utsätter, men våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka våld, både som våldsutsatt och hos personer i din närhet. Kanske är det inte som du föreställt dig? Våld kan vara fysiskt, men även kontrollerande beteende och nedsättande eller förödmjukande beteende är våldshandlingar. Du kan läsa mer om olika typer av våld här.

Kan jag få hjälp om jag är utsatt för våld i en relation?

Våld i en relation kan se ut på olika sätt, men vi på socialtjänsten i Mark kan hjälpa dig oavsett om du behöver stödsamtal och råd, eller om du behöver ekonomiskt bistånd och hjälp med akut skyddat boende. Du kan ringa oss anonymt för att få stöd och råd. Du som är utsatt för våld kan läsa mer här.

Om du vill ha stöd, råd eller hjälp kan du också höra av dig till Kvinnojouren i Mark. Kvinnojouren är ett stort stöd för dig som är utsatt för våld och som behöver stöd och råd eller akut skydd. De kan också hjälpa till i kontakt med socialtjänst, sjukvård eller polis och andra myndigheter, om du vill det. Du kan läsa mer om kvinnojouren här.

Behöver du hjälp på ett annat språk än svenska?

På socialtjänsten anlitar vi tolkar för att kunna hjälpa dig som talar ett annat språk än svenska.

Om du behöver hjälp på ett annat språk än svenska kan du ringa stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 som anlitar tolkar. Du kan också ringa Terrafem på telefon 020- 52 10 10. De erbjuder råd och stöd på många språk och har tystnadsplikt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Jag är orolig för en person i min närhet, vad kan jag göra?

Du som misstänker eller vet att det förekommer våld i en relation i din närhet kan vara ett stort stöd och hjälp på vägen mot frihet från våld. Ibland kan det vara svårt att våga fråga, veta vad man ska säga eller var det finns hjälp att få. Här kan du läsa mer om vad du som närstående ska tänka på.

För dig som utsätter en närstående för våld

Du som utsätter en närstående för våld kan också få hjälp av socialtjänsten. Det finns stödsamtal för dig för att du ska få hjälp att sluta använda våld som redskap.

Tillsammans kan vi:

 • Öka medvetenheten om våld i nära relationer och de problem som finns.
 • Bearbeta de tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld.
 • Hitta alternativa handlingsvägar.

Du som utsätts för eller använder våld kan också ta hjälp av Utväg som är ett kompetenscenter som drivs av regionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Utväg arbetar med stöd till våldsutsatta, våldsutövare och barn och unga i en våldsam familjesituation. Utväg erbjuder samtal enskilt och i grupp för att hjälpa dig sluta använda våld.

Här är länken till Utvägs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta alternativa handlingsvägar

Utväg

Du som utsätts för eller använder våld kan också ta hjälp av Utväg som är ett kompetenscenter som drivs av regionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Utväg arbetar med stöd till våldsutsatta, våldsutövare och barn och unga i en våldsam familjesituation. Utväg erbjuder samtal enskilt och i grupp för att hjälpa dig sluta använda våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Här hittar du mer information om Utväg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungarelationer.se – kunskap och stöd för unga

Är din relation schysst? Webbplatsen ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan du som är mellan 15–20 år vända dig oavsett om du blir utsatt för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt eller utövare.

Här hittar du mer information om Ungarelationer.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren i Mark

Kvinnojouren i Mark finns som stöd för dig som är utsatt för någon typ av våld eller hot om våld.

Här kan du få mer information om Kvinnojouren i Mark.

Kvinnofridslinjen

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld eller om du är närstående och vill ha råd och stöd. Även du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kvinnofridslinjen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta

Telefonlinjen för dig som riskerar att skada någon du älskar.

Här hittar du kontaktuppgifter till Välj att sluta. Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa

Här hittar du kontaktuppgifter till Stödlinjen för män. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinje för våldsutsatta transpersoner

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en närstående eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

Här hittar du kontaktuppgifter till stödlinjen för transpersoner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)

ROKS är en riksorganisation som organiserar flera av Sveriges kvinno- och tjejjourer,

Här kan du läsa mer om ROKS verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är orolig för en närstående

Du som närstående är viktig på vägen mot ett liv fritt från hot och våld. Genom att våga fråga, lyssna och finnas som stöd kan du göra skillnad.

Det kan vara en lång sträcka från att du ställer frågan till att personen väljer att söka hjälp, om personen väljer att göra det. För den som är utsatt för våld och hot är det viktigt att bli trodd och lyssnad på, och att ha ett stöd under tiden.

Vad du kan tänka på som närstående

Genom att våga fråga om våldet kan du hjälpa din vän, familjemedlem, kollega, eller den i din närhet som du utsätts för våld.

Du kan tänka på att:

 • Ställ raka och konkreta frågor som ”Är du rädd för x?” eller "Skadar x dig?". Fokusera på personens egen upplevelse.
 • Fråga flera gånger om personen inte vill prata första gången du frågar.
 • Lyssna. När du lyssnar, gör det utan att ifrågasätta eller skuldbelägga personen som är utsatt.
 • Visa att du finns där och att du stöttar oavsett val.
 • Markera att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt och att din vän är värd att bli behandlad med respekt.
 • Säg också till om du misstänker att situationen är farlig. Om det uppstår en direkt farlig eller hotfull situation, ring alltid Polisen.
  Telefon: 112

Ha tålamod

Det viktigaste är att du försöker vara ett stöd som förhoppningsvis kan göra att personen tar steget att söka hjälp. Det är viktigt att inte vara dömande om personen inte lämnar relationen, eftersom våld i nära relation är väldigt komplicerat och uppbrottet oftast är den farligaste delen av processen. Ha tålamod, visa omtanke och visa att personen är värd något annat.

Fler sätt att hjälpa till

Du kan också agera genom att:

 • Ringa anonymt till kvinnojour, socialtjänst, polis, kvinnofridslinjen eller brottsofferjour. Där kan du få råd och få prata om din oro med någon som kan mycket om våld i nära relation.
 • Hjälpa till genom att dokumentera eventuella skador, dokumentera varje gång personen berättar om våldet. Skriv ner alla gånger personen utsätts.
 • Hjälpa personen i kontakt med sjukvården.

Om det finns barn i relationen

Det är extra viktigt att agera och göra en orosanmälan till socialtjänsten om det finns barn i relationen. Det kan du göra genom att ringa socialtjänsten eller Polisen. Berätta om situationen och om du tror att det finns en hotbild eller risk för mer våld.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten för orosanmälan.

Telefon till Polisen vid orosanmälan: 114 14

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik?

Om du känner dig övervakad eller av någon anledning behöver dölja ditt besök har vi skapat en guide för hur du rensar historiken i din webbläsare. Om du ändå är orolig kan du besöka våra sidor från bibliotekets, jobbets eller skolans dator eller en kompis telefon.

Här hittar du guiden för att dölja ditt besök.

Socialtjänstens kontaktnummer vid våld i nära relationer

Telefontider: Måndag–fredag klockan 8.30–9.30 och 13.00–14.00

Telefon: 0320–21 80 85

Akut kontakt

Vid akuta ärenden utanför våra ordinarie telefontider, måndag-torsdag, klockan 16.00-17.00.
Telefon: 0320–21 72 25

Övriga tider på kvällar och helger hänvisar vi till sociala jouren i Borås.
Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen