Sidans innehåll

Vad är våld i nära relationer?

Det finns många typer av våld, och det är inte allt våld som lämnar märken som syns utanpå. Här kan du läsa mer om olika typer av våld och hur våld kan uttryckas.

Här hittar du också information på lättläst svenska.

Våld i nära relationer

När en person använder hot eller våld mot sin partner är det för att få makt eller kontroll. Det är vanligt att våld i nära relation ökar med tiden, från att ha varit svartsjuka eller hotfulla blickar kan du kanske inte träffa vänner eller familj som du vill, du kanske måste utstå fysiska eller verbala kränkningar eller blir slagen.

Det är viktigt att komma ihåg att du aldrig förtjänar att bli utsatt för våld. Ibland kan våldet vara svårt att se eller upptäcka, och det kan se väldigt olika ut.

Olika typer av våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är våld som riktas mot en persons kropp fysiskt. Det kan vara saker som skapar smärta eller obehag, till exempel slag, att nypas, örfilar, knuffar, rivsår, brännmärken, strypgrepp eller att slita i eller klippa av håret.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara nedsättande kommentarer och kränkningar, men också hot om våld. Det kan vara hot om att döda eller skada, hot om att begå självmord och våld eller hot om våld mot husdjur.
Att begränsa, skuldbelägga och kontrollera är också psykiskt våld. Det kan handla om att personen kontrollerar sin partners sociala kontakter, kontrollerar tillhörigheter eller påverkar olika val och möjligheter i vardagen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är sexuella handlingar som görs mot någons vilja, sexuella övergrepp eller våldtäkt. Det kan också vara skador som riktas mot könsorgan eller att tvingas eller pressas till att göra något som man inte vill.
Det kan också vara att någons utsatta position utnyttjas för sexuella ändamål, som att "samtycka" till sex endast för att kunna finansiera sitt missbruk. Eftersom Sverige har en samtyckeslag kan brist på samtycke betraktas som en brottslig gärning i form av oaktsam våldtäkt.

Latent våld

Latent våld är aggressivitet och ilska som visas genom kroppsuttryck, vilket skapar rädsla och upplevs som hotfullt. Det kan skapa osäkerhet och rädsla att göra något fel som kan leda till mer, till exempel fysiskt eller materiellt, våld.

Materiellt våld

Materiellt våld innebär att en person förstör eller hotar om att förstöra ens ägodelar. Det kan också handla om att personen bestämmer över tillhörigheter som du behöver för din vardag, till exempel mobil, dator eller bil.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar och bestämmer över sin partners eller annan närståendes pengar eller tillgångar. Det kan till exempel handla om att behöva be om lov för inköp som behövs i vardagen, men också om en person tvingas stå för alla utgifter eller tvingas ta på sig lån eller liknande.

Försummelse

Försummelse är när en person inte får sina behov tillgodosedda, till exempel att personen inte får tillräckligt med mat och vatten, inte får sina mediciner eller den hjälp hen behöver för att sköta sin hygien. Detta våld drabbar oftast personer som har särskilda behov av tillsyn, hjälp och stöd i vardagen, till exempel äldre, barn och personer med en funktionsvariation.

Digitalt våld

Digitalt våld är våld som utförs på telefon, sms, mejl eller på sociala medier, till exempel meddelanden med hot eller rykten på sociala plattformar. Det kan också handla om att personen sprider bilder eller filmer, även kallat hämndporr. Att tvinga någon lämna ut sina lösenord eller spåra någon genom GPS-signaler är också en typ av våld.

Våld i nära relationer på lättläst svenska

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer. Våld i nära relationer kan se ut på olika sätt.

 • Ibland är det någon man är ihop med som är våldsam.
 • Ibland är det familj eller släktingar.
 • Det kan också vara barn som är våldsamma
  mot sina föräldrar.
 • Det är olagligt att utsätta någon för våld.

Våld kan innebära olika saker

 • Psykiskt våld är våld mot själen
 • Fysiskt våld är våld mot kroppen
 • Sexuellt våld är sexuell kontakt mot sin vilja

Exempel på våld:

 • Någon kallar dig för något fult och elakt.
 • Någon säger att du är dålig och jobbig.
 • Någon knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på annat sätt.
 • Någon kontrollerar och begränsar dig och tvingar dig att göra saker du inte vill.
 • Någon isolerar dig, låter dig inte gå ut eller låter dig inte träffa vänner.
 • Någon tvingar dig att vara på ett visst sätt eller leva på ett visst sätt.
 • Någon tvingar dig att ha sex på något sätt.
 • Någon börjar kontrollera din ekonomi och dina pengar.

Det är vanligt att våldet ökar mer och mer.
Det är också vanligt att en person som blir utsatt för våld
känner att det är personens eget fel.
Men kom ihåg att det aldrig är ditt eget fel.
Du har rätt att leva ett liv utan våld.

Du har rätt att få skydd och stöd

Du som är utsatt för våld har rätt att få
information, skydd och stöd.

Exempelvis kan du få någon att prata med.

Även dina barn har rätt till stöd.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du behöver inte berätta vad du heter
eller vem du är.

Du hittar våra telefonnummer längst ner på sidan.

Du kan få hjälp av socialtjänsten

Du som mår dåligt eller blir utsatt för våld
kan få hjälp av socialtjänsten.

Ring oss.

Du hittar våra telefonnummer längst ner på sidan.

Du kan också ringa för att ställa frågor
om du mår dåligt eller behöver råd.

bildstöd för kontakt med socialtjänsten vid våld i nära relationer

Bildstöd för kontakt med socialtjänsten vid våld i nära relationer

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik?

Om du känner dig övervakad eller av någon anledning behöver dölja ditt besök har vi skapat en guide för hur du rensar historiken i din webbläsare. Om du ändå är orolig kan du besöka våra sidor från bibliotekets, jobbets eller skolans dator eller en kompis telefon.

Här hittar du guiden för att dölja ditt besök.

Socialtjänstens kontaktnummer vid våld i nära relationer

Telefontider: Måndag–fredag klockan 8.30–9.30 och 13.00–14.00

Telefon: 0320–21 80 85

Akut kontakt

Vid akuta ärenden utanför våra ordinarie telefontider, måndag-torsdag, klockan 16.00-17.00.
Telefon: 0320–21 72 25

Övriga tider på kvällar och helger hänvisar vi till sociala jouren i Borås.
Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen