Sidans innehåll

Råd och stöd vid demens

Demens är ett samlingsnamn och diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Har du frågor eller behöver stöd?

När en person drabbas av demens innebär det en förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes anhöriga. Det är vanligt att frågor av olika slag dyker upp. Kommunens demenssjuksköterska kan ge dig råd, stöd och vägledning om du eller någon i din omgivning har drabbats av demenssjukdom.

Demenssjuksköterskans uppdrag omfattar även att ge stöd till verksamheter och personal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Vad kostar det?

Kontakt och stöd från demenssjuksköterskan är kostnadsfritt och kräver inget biståndsbeslut.

Information och råd från andra myndigheter och organisationer

Det finns bra information och råd kring demens från flera myndigheter och organisationer. Här har vi samlat länkar till flera bra webbplatser som kan ge dig både information och råd kring demens.

Svenskt Demenscentrum (SDC) arbetar på uppdrag från Socialstyrelsen och regeringen. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Här är länken till Svenskt Demenscentrums webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) är Sveriges största organisation för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras anhöriga.
Här är länken till Demensförbundets webbplats. Länk till annan webbplats.

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en kognitiv sjukdom samt deras anhöriga och närstående.

Här är länken till Alzheimer Sveriges webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alzheimerfonden stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att kunskaper och forskningsresultat utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta.

Här är länken till Alzheimerfondens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD)-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med kognitiva sjukdomar/demenssjukdom.

Här är länken till BPSD-registrets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta demenssjuksköterska

Telefon: 0320–21 82 21

Mejladress: demensstod@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen