Så fungerar talande webb

Senast uppdaterad den 28 september 2017

Mark.se använder tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.

 För att aktivera Talande Webb på den här webbplatsen,

 • Klicka på texten ”Lyssna” som finns längst upp på webbplatsen i den gula huvudmenyn
 • Klicka sedan på den svarta knappen ”Aktivera talande webb”. När tjänsten är aktiverad kommer ett grått verktygsfält att synas längst upp på skärmen.
 • Peka eller markera den text du vill ha uppläst

Talande webb kommer nu att vara aktiverat till dess att du väljer att stänga ner verktygsfältet. Det betyder att varje gång du besöker webbplatsen kommer verktygsfältet att synas, vilket gör att du slipper aktivera tjänsten varje gång du besöker sidan. Tjänsten kommer också att komma ihåg dina inställningar.

 

Funktioner

Det finns två läslägen i Talande Webb: ”Peka och Läs” och ”Markera och läs”.

Peka och läs Peka och läs.

När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

Markera och läs Markera och läs.

När ikonen med fingret inte är market markerar du först den text du vill få uppläst och sedan klickar du på play-knappen. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter.

 

Övriga funktioner

Välj språk Välj språk.

Här väljer du vilket språk texten ska läsas upp på. Svenska är förinställt.

Skapa mp3 Skapa mp3.

Om du klickar på ikonen som ser ut som en fil med texten ”mp3” skapar du en ljudfil med uppläsning av den text du markerat.

Fokus/nedtoning och läslinjal Fokus/nedtoning och läslinjal.

Om du klickar på ikonen med ögat tonas sidan ned runt om muspekaren för att hjälpa dig att koncentrera dig på ett område i taget.

Textförstoring Textförstoring.

Om du klickar på förstoringsglaset förstoras den markerade texten och läses upp.

Inställningar Inställningar.

Om du klickar in på kugghjulsikonen i verktygsfältet får du upp några inställningar du kan göra. Du kan tillexempel ändra textmarkeringens färgtema, rösthastigheten, fokus och nedtoning och textförstoringens storlek. Glöm inte att klicka på knappen spara innan du går tillbaka, den kan gömma sig under verktygsfältet.

Hjälp Hjälp.

Visa en enkel hjälpsida som förklarar funktionerna I Talande Webbs verktygsfält.

 

Mer om Talande Webb

Talande Webb bygger på de krav som Dyslexiförbundet ställt i boken Framtidens läromedel.

De viktigaste kraven är att hjälpmedlet ska ge användaren möjlighet att:

 • navigera i menystrukturer med peka/läs upp-funktion
 • skumläsa i rubrikstrukturen med peka/läs upp-funktion
 • göra individuella inställningar som sparas i hjälpmedlet och återanvänds på nästa anslutna webb som besöks
 • läsa html, pdf och word i originalformat, med bibehållen design och struktur (alltså inte i ett separat textformat)

De viktigaste personliga inställningar som användaren ska kunna välja att göra är:

 • fokus/nedtoning (färg och transparens)
 • läslinjal (färg, bredd och transparens)
 • textremsa (typsnitt, textfärg, bakgrundsfärg)
 • visuellt stöd i form av att varje ord markeras (textfärg och bakgrundsfärg)
 • ändra storlek på text
 • byta typsnitt
 • byta textfärg
 • byta bakgrundsfärg
 • byta röst

Läs mer om Talande webb

Mer information hittar du här: http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb.aspx

Publicerad av: Marks kommun