Nu kan du lyssna på mark.se

Senast uppdaterad den 21 februari 2017

Nu kan alla lyssna på mark.se. Kommunen har infört Talande Webb, ett uppläsande hjälpmedel som är gratis för användaren.

- Vi vill att alla ska kunna ta del av den information som kommunen förmedlar via sin hemsida. Vi har lyssnat på synpunkter från målgruppen och tagit del av goda exempel på webbtillgänglighet i andra kommuner. Utifrån det beslutade vi att en uppläsningsfunktion bör prioriteras, säger Margit de Boer, tillgänglighetssamordnare i Marks kommun.

Underlättar för många

Den nya funktionen förväntas underlätta för stora grupper av människor i samhället. Att ha lässvårigheter kan bland annat bero på dyslexi, koncentrationssvårigheter, intellektuella funktionsnedsättningar, sjukdomar som demens och afasi eller att man har annat modersmål än svenska.

Men att få texten uppläst ger också fördelar för de som på grund av en fysisk funktionsnedsättning har svårt att sitta och läsa längre stunder på datorn. Även synskadade och äldre kan dra nytta av funktionen.

Anpassa efter behov

Det som gör att Talande Webb fungerar för så många är att användaren får stora möjligheter att anpassa webbplatsen efter sina egna behov och preferenser. Bland annat går det att ställa in rösthastighet, färgtema, avskärmning av text och textstorlek.

Talande Webb läser även pdf och word filer och kan förutom på datorn användas via smartphone eller surfplatta. Innehåll kan dessutom konverteras till mp3.

Aktivera talande webb

För att aktivera talande webb klickar besökaren helt enkelt på ”Lyssna”, längst upp i det gula fältet på mark.se och väljer därefter ”Aktivera talande webb”.

Här nedan finns även en länk till sidan med information om verktyget. 

Publicerad av: Marks kommun