Tillgänglighetsdatabasen

Senast uppdaterad den 13 april 2022

Marks kommun använder sig av Tillgänglighetsdatabasen för att visa information om tillgängligheten i lokaler och på allmänna platser i kommunen. I databasen beskrivs platser utförligt med både bilder och text. På den här sidan hittar du länkar till alla anläggningar som finns med i Tillgänglighetsdatabasen.

Du kan även välja att få specifik information utifrån olika svårigheter, exempelvis svårt att se, höra, röra sig, bearbeta information eller tåla vissa ämnen.
När du ser den här symbolen:

på mark.se innebär det att tillgänglighetsinformation finns för en viss plats.

Här är hela listan med anläggningar i Marks kommun som finns med i Tillgänglighetsdatabasen (klicka på namnet så kommer du vidare):

Förvaltningar och kommunala bolag

Bygg- och miljökontoret Kinnaström
Individ- och familjeomsorg Kinnaström
Kommunhuset
Marks Bostads AB (MBAB)

Folktandvården och vårdcentraler

BVC Närhälsan Kinna vårdcentral
BVC Närhälsan Skene vårdcentral
Folktandvården Horred
Folktandvården Kinna
Folktandvården Sätila
Närhälsan Horred vårdcentral
Närhälsan Mark barnmorskemottagning
Närhälsan Mark gynekologmottagning
Närhälsan Mark ungdomsmottagning 

Närhälsan Kinna vårdcentral
Närhälsan Skene jourcentral
Närhälsan Skene psykologenheten mödra- och barnhälsovård
Närhälsan Skene vårdcentral

Närhälsan Skene Rehabmottagning, Skene
Vuxenpsykiatrisk mottagning, Mark

Bibliotek

Kinna bibliotek
Skene bibliotek
Fritsla bibliotek
Horred bibliotek
Sätila bibliotek 

Bad

Badhus Kaskad
Backagårdsbadet
Kungabergsbadet 

Skolor

Kunskapens hus – Marks gymnasieskola
Vuxenutbildning drop-in (Kunskapens hus)

Idrottshallar

Arenahallen
Horredshallen
Hyssnahallen
Kinnahallen
Kungabergshallen
Sätilahallen
Örbyhallen
Ängshallen

Fotbollsplaner

Kungabergs idrottsplats
Viskavallen
Vävarevallen
Örby idrottsplats

Naturanläggningar

Hyltenäs kulle
Assbergs raviner
Björkesbacka naturreservat
Dräggsjöns lägerplats
Hanatorp
Häljadalen
Mos strand
Ramhultafallet
Ramsholmen kulturreservat

Andra besöksmål

Kinna teater

Rydals museum
Rydals konferenscenter
Två Skyttlar Hotell och Konferens

Publicerad av: Marks kommun