Förslag på ungdomsråd i Mark

Senast uppdaterad den 3 september 2019

Politiker i Marks kommun har beslutat att det i kommunen ska inrättas ett ungdomsråd.

Syftet med ungdomsrådet är att ge unga i kommunen möjlighet att påverka, ha insyn och få inflytande i frågor som rör dem. Kommunen har tagit fram ett förslag (se nedan på sidan) på hur ett reglemente för ungdomsrådet skulle kunna se ut och det anges där vad som ska gälla för ungdomsrådet. Det finns även en tjänsteskrivelse (se nedan på sidan) där det framgår hur kommunen har resonerat när förslaget arbetats fram.

Lämna synpunkter

Kommunen vill nu gärna ha synpunkter på förslaget. Du har möjlighet att yttra dig över det fram till den 1 november 2019. Därefter sammanställs de synpunkter som kommit in och reglementet färdigställs. 

Svar skickas till:

Marks kommun

Kommunledningskontoret

511 80 Kinna 

eller ks@mark.se

OBS!

Ange diarienummer KS 2019-236 003 i samband med ditt svar.

Publicerad av: Marks kommun