Krisberedskapsvecka

Senast uppdaterad den 8 maj 2019

Nu är det dags för årets krisberedskapsvecka. I år är målgruppen ungdomar mellan tretton och nitton år men krisberedskap är ju givetvis något som angår oss alla.

Här i Marks kommun kommer Frivilliga resursgruppen (FRG) att stå på Mor Kerstins torg lördagen 11/5 för att informera kring krisberedskap i hemmet, vad man kan tänka på att ha till hands, vad en krislåda är och vad den bör innehålla. De kommer även att tillsammans med representanter från Marks radioklubb att visa upp Civilförsvarsföreningens radiobil och hur den kan användas.

Måndag 6/5 finns vi vid vid Tygrikeshallen klockan 17.30-20.30. 

Onsdag 8/5 Fritsla klockan 17.30-20.30. 

Besöker mötesplatsen Centralen

FRG kommer också att besöka mötesplatsen Centralen i kommunen under veckan med radiobilen och visa upp den där, samtidigt som de informerar om krisberedskap.

Bibliotek och skolbibliotek

På våra bibliotek och skolbibliotek kommer de att kunna rekommendera spännande böcker att låna och genom ”Ung i Mark” kommer information om hur man kan tänka under kriser och samhällsstörningar finnas på deras sociala medier.

Broschyr att hämta

I receptionen på kommunhuset och på biblioteken går det också bra att hämta en ny ”Om krisen eller kriget kommer”-broschyr ifall den gamla kommit bort.

Se filmen

Med en bra bit över tretusen anställda finns ju också stora möjligheter för de som jobbar i kommunen att öka medvetenheten i frågor kring den egna krisberedskapen genom att lyfta frågorna i hemmet, bland bekanta och så vidare. Så ta chansen att titta på filmerna https://bit.ly/2IPixOu från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och diskutera lite om dem med varandra.

 

Relaterad information kan hittas här så gå gärna in och ta en titt:
https://www.dinsakerhet.se/
https://www.krisinformation.se/
https://www.sosalarm.se/
https://www.civil.se/
https://www.msb.se/

 

Roger Johansson ,beredskapsplanerare
Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun