Marks Gymnasieskola

Bild på elever.

Senast uppdaterad den 23 februari 2021

Marks Gymnasieskola är en av Sjuhärads största gymnasieskolor. Totalt går nästan 900 elever hos oss, alla med olika erfarenheter, drömmar och mål. Med en miljö av mångfald och öppenhet får du utvecklas i den riktning du vill.

Här väljer du mellan fem högskoleförberedande program, tio yrkesprogram med flera inriktningar samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Läs mer på Marks Gymnasieskolas sida!

 

 

Publicerad av: Marks kommun