Marks Gymnasieskola

Bild på elever.

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016

Marks Gymnasieskola är en av Sjuhärads största gymnasieskolor. Totalt går nästan 900 elever hos oss, alla med olika erfarenheter, drömmar och mål. Med en miljö av mångfald och öppenhet får du utvecklas i den riktning du vill.

Här väljer du mellan elva program – både teoretiska och praktiska - samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Läs mer på Marks Gymnasieskolas sida!

 

Publicerad av: Marks kommun