Mingla blir Singla 2021

Senast uppdaterad den 7 juni 2021

Även i år byter Marks kommun tillfälligt namn på ungdomsarrangemanget Mingla till Singla - vi satsar på att genomföra och erbjuda en alternativ och säker nykterhetstävling på avslutningsdagen den 11 juni klockan 15.30–22.30 på flertalet orter runt om i kommunen.

Då Mingla i Mark även i år är inställt är det ändå av stor vikt att kunna genomföra nykterhetstävlingen då denna är grunden i hela skolavslutningsarrangemanget. På grund av coronapandemin satsar vi i år på att genomföra och erbjuda en alternativ och säker nykterhetstävling på avslutningsdagen. För att undvika stora folksamlingar kommer den att genomföras på 14 orter runt om i kommunen och målgruppen är ungdomar i åk 7–9 + åk 1 (13–17 år), folkbokförda i Marks kommun.

Anpassas till rådande omständigheter

Årets Nykterhetstävling anpassas till rådande omständigheter vilket innebär att personalen jobbar uppsökande för att begränsa resandet för målgruppen. Att utlokalisera tävlingsmomentet med bra geografisk spridning i hela kommunen för att inte skapa stora folksamlingar. Att säkert hantera tävlingsmomentet genom att informera, säkerställa avstånd och hålla god hygien.

Tävlingen kommer att genomföras i två steg

Det första tävlingsmomentet genomförs på olika orter runt om i kommunen.

Momentet består av att den tävlande registrerar sig, uppvisar nykterhet, tar sig igenom en balansbana och sedan erhåller ett tävlingsbevis.

Steg två är att vinnare dras livesänt i tre olika omgångar mellan 20.00–22.30. Efter varje dragning åker personal från Ung i Mark ut till vinnarna på hemadressen för att kontrollera nykterhet, tävlingsbevis och dela ut priser.

Livesändning från Kinna konserthus den 11 juni

Länk till livesändningen: Singla i Mark 

Länk till sändningen hittar du även i Ung i Mark-appen och i våra sociala medier.

20.00 Livesändning
Dans, musik och underhållning med lokala talanger. Lärarpriset, sommarhälsning och första vinstdragningen.
21.00 Livesändning
Mark 50 år, "Vi är Mark", livekonsert med Saga Ludvigsson och andra vinstdragningen.
22.00 Livesändning
Livekonsert med Hanna Ferm. Sista vinstdragningen.

    
Årets priser till ett värde av 50 000 kr

Totalt 10 st priser bestående av produkter till ett vinstvärde av 50 000 kr

  • 1 st 1:a pris till ett värde av 10 000 kr.
  • 2 st 2:a pris till ett värde av 7 500 kr/st.
  • 3 st 3:e pris till ett värde av 5 000 kr/st.
  • 4 st 4:e pris till ett värde av 2 500 kr/st.

Utöver finns det 20 st "ortspriser" á 500 kr, totalt 10 000 kr.

Dessa orter och tider är det som gäller - Kom i tid!

15.30–15.45 - Fotskäl, Ishallens parkering
15.30–15.45 - Rydal, museets parkering
15.30–15.45 - Öxabäck, skolans parkering
15.30–15.45 - Ubbhult, skolans parkering
16.15–16.30 - Björketorp, stationsparkering
16.15–16.30 - Torestorp, skolans parkering
16.15–16.45 - Fritsla, Kungabergs parkering
16.15–16.45 - Sätila, torget i Centrum
17.00–17.15 - Berghem, Bygdegård
17.00–17.30 - Horred, bibliotekets parkering
17.15–17.30 - Hyssna, skolans parkering
17.15–17.45 - Örby, skolans parkering
18.00–18.30 - Skene, spontanidrottsplatsen
18.00–18.30 - Kinna, Stationsparken
Med hänvisning till att Marks kommun följer nationella rekommendationer och riktlinjer utifrån Covid-19, bedöms ovanstående platser vara de mest lämpliga att kunna genomföra tävlingen på de olika orterna.

Fullständiga tävlingsregler:

  • För att kunna deltaga ska du vara, nykter, folkbokförd i Marks kommun och gå i åk 7-9 eller åk 1 på gymnasiet (13-17 år).
  • Vid steg 1 ska du befinna dig på den tid och ort som är närmast din hemadress och genomföra tävlingsmomentet samt erhålla tävlingsbevis.
  • Viktigt att hålla avstånd, stå vid markerad plats och lämna tävlingsområdet när du är klar.
  • Vid steg 2 ska du befinna dig på hemadress, nykterhet och tävlingsbevis kontrolleras av personal innan vinstutlämning.
  • Vid påvisande av onykterhet eller annan påverkan tillkallas polis och målsman kontaktas.

 

Publicerad av: Marks kommun