Öppen ungdomsverksamhet

Senast uppdaterad den 1 februari 2023

Öppen ungdomsverksamhet i Marks kommun vill inspirera och stötta dig som ungdom att göra det du vill.

Vi arbetar utåtriktat för alla kommunens ungdomar och finns till för att stödja, vägleda och coacha ungdomar att bland annat arrangera aktiviteter, driva projekt och hålla öppet mötesplatser på andra orter i kommunen. Vi finns på skolor och andra arenor och ni får gärna ta kontakt när ni ser oss.
Följ oss på Facebook: https://sv-se.facebook.com/Ungimark för att få de senaste uppdateringarna om vad som händer för och tillsammans med ungdomar i kommunen

Har du en idé?

Har du någon idé / tanke om vad du skulle vilja göra där du vill ha stöttning av oss i personalen så tveka inte att höra av dig. Du kan mejla oss på: ung@mark.se .

Var med och påverka

Vill du vara med i en referensgrupp till Öppen ungdomsverksamhet?
Syftet med referensgruppen är att i samarbete med ungdomshandledarna fånga ungdomars behov. Var med och påverka öppen ungdomsverksamhet. Detta gör vi genom möten i grupp där vi diskuterar och tar in synpunkter angående öppen ungdomsverksamhet.
Referensgruppens roll är med andra ord att komma med idéer och delta i diskussioner kring arbetet inom pågående projekt. Referensgruppens roll är rådgivande.
Är du intresserad?

  • Du ska vara minst 13 år
  • Skriv ett par rader om dig själv - vem är du och varför vill du vara med i referensgruppen
  • Skriv ner dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig - namn, telefon och e-postadress

Skicka till: ung@mark.se

Varmt välkommen!

Vi ses!

Jesper, Tobias, Alexandra, Iva, Tommy, Thomas, Arbèr och Caesar

Publicerad av: Marks kommun