Öppen ungdomsverksamhet

Senast uppdaterad den 9 september 2016

Den öppna ungdomsverksamhetens mål är att inspirera till och stödja aktiviteter som bygger på er ungdomars eget engagemang och ansvarstagande och där verksamheten bygger på er delaktighet.

Då Kinna fritidsgård är stängd på grund av fukt och mögelproblem kommer mötesplatsen under hösten 2016 finnas i Kunskapens hus. Vi kommer att finnas på kunskapens gata vid caféet och projektkontoret.

Vi arbetar också utåtriktat för alla kommunens ungdomar och finns till för att stödja, vägleda och coacha ungdomar att bland annat arrangera aktiviteter, driva projekt och hålla öppet mötesplatser på andra orter i kommunen. 

Tipsa oss

Har du någon idé / tanke om vad du skulle vilja göra där du vill ha stöttning av oss i personalen så tveka inte att höra av dig. Du kan antingen mejla oss på: ung@mark.se eller kontakta någon av personalen direkt. Du kan också besöka oss på fritidsgården.

Var med och påverka

Vill du vara med i en referensgrupp till Öppen ungdomsverksamhet?
Syftet med referensgruppen är att i samarbete med ungdomshandledarna fånga ungdomars behov. Var med och påverka öppen ungdomsverksamhet. Detta gör vi genom möten i grupp där vi diskuterar och tar in synpunkter angående öppen ungdomsverksamhet.
Referensgruppens roll är med andra ord att komma med idéer och delta i diskussioner kring arbetet inom pågående projekt. Referensgruppens roll är rådgivande.
Är du intresserad?

  • Du ska vara minst 13 år
  • Skriv ett par rader om dig själv - vem är du och varför vill du vara med i referensgruppen
  • Skriv ner dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig - namn, telefon och e-mail

Skicka till: ung@mark.se

Varmt välkommen!

Vi ses!

/Thomas, Maj, Jesper, Iva, Tobias, Tommy och Alexandra

Publicerad av: Marks kommun