Snabba pengar

Senast uppdaterad den 1 september 2022

Snabba pengar kan sökas av ungdomar och unga vuxna i åldern 13 till 24 år, enskilt eller i grupp, boende i Marks kommun för att förverkliga en idé eller dröm.

Den/de sökande ska inte vara organiserad i någon förening eller skola inom det som ska förverkligas. Bidrag beviljas med max 4 000 kronor. Syftet med bidraget är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang.

Snabba pengar kan sökas löpande under året via formulär som finns här på kommunens hemsida och Ung i Mark Appen, evenemanget ska vara av allmänt intresse.

  • Bidraget kan sökas av en eller flera.
  • Man kan som mest få ett bidrag på 4 000 kronor
  • En ekonomisk plan ska skickas med ansökan
  • Utbetalning av pengar sker efter att ansökan beviljats
  • När aktiviteten väl är genomförd vill vi få in en kort redovisning av hur det gick
  • Idéer kan endast sökas och genomföras i Marks kommun

Ansökan fyller du i här

Publicerad av: Marks kommun