Hjälp via telefon och chatt

Senast uppdaterad den 19 mars 2024

Behöver du någon att prata med? Ibland kan man må riktigt dåligt och ibland kan det vara svårt att sätta fingret på vad det egentligen är. Här finns en lista på telefonnummer och chattar för stöd.

Chattar för dig som behöver prata med någon

www.maskrosbarn.org/chatt

för dig som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

www.mind.se/chatt

För dig som har tankar på att ta ditt liv eller skada dig själv.

www.bris.se

Om du som ung behöver prata med någon om vad som helst.

Telefonnummer om du behöver stöd eller hjälp

112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjour kvällar, nätter och helger 112

Behöver du komma i kontakt med socialkontoret under dagtid når du Familjeenheten på telefon 0320 21 79 55, Vuxenenheten på telefon 0320 21 80 85 och Försörjningsstödsenheten på telefon 0320 21 79 90.

Psykiatrisk akutmottagning 033 616 16 70

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen i Borås. De har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Genom BRIS Vuxentelefon – om barn, 077 150 50 50, kan vuxna få någon att prata med kring frågor och problem rörande barn.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Marks kommuns krisgrupp

Posom kallas in vid extraordinära händelser. POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Socialförvaltningen ansvarar för verksamheten.

Fler länkar till stödorganisationer

För dig som är tjej och behöver stöd 

Killfrågor 

För dig som är kille och behöver stöd

Motverka våld i ungas partnerrelationer 15-20 år

Röda korset ungdom  

För barn och unga upp till 25 år

Tris

Tjejers rätt i samhället 

LexFemme

Stöd för tjejer, speciellt med utländsk härkomst

Tjejjouren

Utsatthet på nätet 

Publicerad av: Marks kommun