Kan jag vara anonym?

Senast uppdaterad den 2 februari 2023

Du kan du ställa frågor och ta reda på mer om soc utan att berätta vad du heter eller var du bor. Då är du anonym.

Många du träffar som jobbar med barn och unga, till exempel lärare eller fritidsledare, måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att du far illa eller inte har det bra hemma. Dessa personer får inte vara anonyma.

OBS! Viktigt att veta om du vill vara anonym!

  • Om du vill ställa en fråga utan att soc ska veta vem du är ska du inte säga ditt namn utan säga att du vill ställa en fråga anonymt. Då pratar vi om vad du tycker är jobbigt. Om vi kommer överens om att det är oss du ska ha kontakt med kommer vi att fråga om ditt namn, din adress eller ditt personnummer. 
  • När du lämnar ditt namn, skriver vi in dig i vårt journalsystem och informerar dina föräldrar om att du har kontaktat oss. Om det känns jobbigt för dig att vi kontaktar dina föräldrar, kan vi prata om hur vi kan göra det för att det ska kännas bra för dig.

Publicerad av: Marks kommun