Jag fick ingen hjälp

Senast uppdaterad den 30 november 2017

Det kan hända att socialtjänsten gör en bedömning att det finns andra som kan hjälpa dig. Om det är så ska socialtjänsten tydligt informera om vilka du kan få hjälp av istället.

Det kan hända att socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp som dina föräldrar tackar nej till. I så fall måste socialtjänsten göra en bedömning om det är aktuellt att ingripa med tvång, så kallad åtgärder enligt LVU.

Vill du ha hjälp även om dina föräldrar tackar nej är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten.

SoL Frivilliga insatser

Socialtjänstlagen är en lag som bestämmer hur socialtjänstens arbete ska gå till. Den förkortas ofta SoL. I socialtjänstlagen beskrivs också all hjälp du och din familj kan få om ni vill ta emot den.

LVU Tvångsinsatser

Om dina föräldrar och socialtjänsten inte är överens om något som gäller din situation, kan socialtjänsten ansöka om hjälp för dig enligt lagen om vård av unga, som ofta förkortas LVU. Det gäller också om du är 15 år och inte vill ta emot hjälp, fast socialtjänsten och kanske dina föräldrar också tycker att det vore det bästa för dig. Då beslutar en domstol som heter förvaltningsrätten om du och din familj måste ta emot hjälp, eller om ni inte behöver det. Det är inte lika vanligt att en domstol bestämmer att någon måste få hjälp. Det vanligaste är att familjer vill ta emot hjälp.

Varför gör soc ibland tvärtom mot hur jag vill?

Ibland kan det kännas som att soc gör tvärt om mot vad du vill. Socialtjänsten har i uppdrag att lyssna på båda sidor och se till att det blir så bra det går, både för dig och dina föräldrar. Dina åsikter är viktiga, men ibland får du kanske inte som du vill. 

Lagen bestämmer en del saker som din socialsekreterare måste göra. Dina föräldrar eller vårdnadshavare har också rätt att bestämma i en del frågor om ni tycker olika.

Det är viktigt för oss att du förstår varför beslut har fattats och din socialsekreterare förklarar gärna om du tycker att något är konstigt.

Vad händer när jag blir 15 år?

När du blir 15 är du juridisk part. Det betyder att du har rätt att säga ja eller nej till den hjälp vi erbjuder dig. 

Vad händer när jag blir 18 år?

När du blir 18 är du myndig. du bestämmer då själv om du vill ha kontakt med soc. Dina föräldrar är inte längre vårdnadshavare och du bestämmer då själv om vi ska ha kontakt med dem eller inte. 

Publicerad av: Marks kommun