Vad kan soc hjälpa till med?

Senast uppdaterad den 2 februari 2023

Det finns flera olika sätt vi kan hjälpa och stötta dig eller din familj på. Du kan alltid ringa till oss om det är något du undrar över. Hjälp från socialtjänsten är alltid gratis.

Vi tar reda på vilken hjälp ni behöver

Hjälp från socialtjänsten kallas insats. För att ta reda på vilken insats just du och din familj behöver gör vi först en utredning. I en utredning pratar vi med dig, dina föräldrar och andra vuxna som känner dig, till exempel lärare, tränare eller släktingar.

Du behöver inte berätta mer än du vill, men ju mer du berättar desto bättre kan vi hjälpa dig. Vi vill gärna göra utredningen tillsammans med dig och din familj, vi finns till för att ni ska få det bättre. Tillsammans försöker vi komma överens om socialtjänsten har någon hjälp som passar er.

Socialtjänsten samarbetar med andra delar av samhället, till exempel skolan och polisen.

Ibland behövs ingen utredning för att få hjälp från socialtjänsten, men målet med hjälp från soc är alltid att du ska få det så bra som möjligt hemma.

Här kan du läsa mer om den hjälp som finns i kommunen 

Publicerad av: Marks kommun