Trygg fritidsfond i Mark

Senast uppdaterad den 12 december 2018

Trygg fritidsfond är en samverkan mellan Länsförsäkringar Älvsborg och Öppen ungdomsverksamhet.

Bidrag från fonden kan sökas av dig som är mellan 13-25 år. Syftet med denna fond är att främja en positiv samhällsutveckling med en ökad framtidstro genom att bidra till att skapa en meningsfull fritid för barn & ungdomar i Marks kommun. Det ska ge dig chans att förverkliga en idé eller dröm som du har. Du kan också söka tillsammans med dina kompisar om ni har en gemensam idé.

Aktiviteterna ska helst ha en lokal inriktning och bidra till en meningsfull fritid. Kan t.ex. vara ökad livskvalitet, utveckla kreativitet samt motverka droganvändning och utanförskap, m.m. Projekt som utförs i Marks kommun prioriteras.

Öppen Ungdomsverksamhet & Länsförsäkringar Älvsborg tar beslut kring vilka projekt som beviljas pengar.
 

  • Bidraget kan sökas av en eller flera
  • Det du söker bidrag för ska rikta sig till alla
  • Utbetalning av pengar sker efter att ansökan beviljats
  • Idéer kan endast sökas och genomföras av dig som bor i Marks kommun

Ansökan fyller du i här

Publicerad av: Marks kommun