Ungdomsutvecklare

Senast uppdaterad den 5 maj 2023

I Marks kommun finns fyra ungdomsutvecklare. De är anställda av barn- och utbildningsförvaltningen och hör till den centrala elevhälsan – Stöd och utveckling.

Ungdomsutvecklarna arbetar förebyggande för att motverka att unga mellan 12–20 år hamnar i riskzon för kriminalitet, droger och utanförskap. Detta sker via samverkan med en rad aktörer, såväl inom kommunen som utanför.  Relationer som ungdomsutvecklarna bygger med ungdomarna som de möter i sitt uppdrag använder de för att påverka dem i olika livsval.

De har en tydlig koppling till de lokala elevhälsoteamen på kommunens högstadieskolor och på gymnasiet. De ingår i trygghetsteam och kan involveras i händelser och uppdrag även utanför de fasta tider de lägger på respektive skola.

Genom ett stort kontaktnät och utarbetad samverkan kan ungdomsutvecklarna bidra till att åtgärder sätts in i ett tidigt stadium.  Enskilt stöd till de unga kan erbjudas, men arbetet är inriktat på att lotsa till andra aktörer i samhället där speciell kompetens finns.

Deras uppdrag är att möta, stödja och motivera ungdomar i skolan. Arbetet är relationellt och sker i samverkan såväl inom den egna organisationen Stöd och utveckling som med andra samverkanspartners.

 

Publicerad av: Marks kommun