Vad tycker du?

Senast uppdaterad den 8 mars 2022

Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig lämna förslag till kommunens verksamheter. Det är alltså ett sätt för dig att vara med och påverka i kommunen.

Medborgarförslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, men förslaget får inte vara rasistiskt eller odemokratiskt.

Föreningar och organisationer kan inte lämna medborgarförslag utan bara personer.

Ett medborgarförslag kan lämnas eller skickas in till kommunledningskontoret:

Marks kommun, Kommunledningskontoret,
511 80 Kinna
E-post ks@mark.se
Fax: 0320 156 17

Förslaget ska vara skriftligt och man ska skriva under det med namn och adress. 

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen är allmänna och offentliga. Det betyder att alla har rätt att läsa dem.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag, det vill säga om man vill ta upp fler frågor måste man lämna in ett förslag för varje fråga. 

Det här händer med medborgarförslaget

När förslaget har kommit in anmäls det till kommunfullmäktige. Den som har lämnat förslaget får sen veta hur förslaget kommer att hanteras. Man får också veta om någon av kommunens nämnder kommer att fatta ett beslut i ärendet.

Den som har lämnat förslaget kontaktas före ett beslut fattas för att få möjlighet att komma med synpunkter. När sedan beslutet har fattats får den som har lämnat förslaget information om beslutet.

Det bör inte ta längre än ett år från det att förslaget lämnats, till det att fullmäktige säger ja eller nej till förslaget.

Så här enkelt kan du skriva ett medborgarförslag:

MEDBORGARFÖRSLAG

Det behövs ..............................

Jag föreslår att Marks kommun beslutar att .....................

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Ort och datum

Egenhändig underskrift (behövs ej vid e-post)

 

Synpunkter och felanmälan

På sidan Synpunkter och felanmälan får du information om hur du lämnar en synpunkt på kommunens verksamheter eller gör en felanmälan.

Publicerad av: Marks kommun