Rekordmånga svar på quizen

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Förra veckans quiz om coronaviruset fick rekordmånga svar vilket också ledde till att en uppsving i nedladdningar av appen Ung i Mark.
Hur gick det för dig?
Nu ligger svaren ute i appen Ung i Mark men du kan också läsa dem direkt här på webben.

Svaren till "Hur mycket kan du omcoronaviruset?" quizzen 

Fråga 3: Vilken åldersgrupp har en högre risk att få coronaviruset? 

Svar: Alla har lika stor risk. Världshälsoorganisationen (WHO) skriver att “forskning indikerar att barn och ungdomar är lika troliga att smittas som någon annan åldersgrupp och kan sprida sjukdomen.” 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

Fråga 4: Vilka djur kan föra smittan vidare? 

Svar: Det finns ingen forskning som visar att djur spelar en viktig roll i smittspridning, enligt Centrumet för sjukdomsbekämpning och förebyggande i USA.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html 

 

Fråga 5: Vilka underliggande faktorer kan orsaka en högre risk för allvarliga symptom? 

Svar: Högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar är faktorer som kan orsaka en högre risk för allvarliga symptom enlig Folkhälsomyndigheten.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/ 

 

Fråga 6: Vilket sätt är mest effektivt att få bort coronaviruset från händerna? 

Svar: Tvätta händerna med vatten och tvål. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att om man inte har möjlighet till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/ 

 

Fråga 7: Vilken låt kan man tvätta händerna till? 

Svar: Alla ovan, så länge det är i minst 20 sekunder.  

 

Fråga 8: På vilka material kan viruset överleva på? 

Svar: Alla ovan. När man blir smittad av material kallas det indirekt kontaktsmitta enligt Folkhälsomyndigheten, men sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom droppsmitta.  

 

Fråga 9: Hur kan coronaviruset smitta dig och andra? 

Svar: Alla ovan.  

 

Fråga 10: Experter råder oss att hålla fysiskt avstånd från andra. I vilket alternativ håller man INTE fysisk avstånd?  

Svar: Hänga på stan.  

 

Fråga 11: Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tycks coronaviruset döda fler människor än säsongsinfluensan.  

Svar: Sant. I nulägets rapporter verkar det som COVID-19 dödar fler än säsongsinfluensan, men det kommer ta tid innan vi vet de exakta siffrorna enligt WHO. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-and-influenza 

 

Fråga 12: Barn och ungdomar kan bli allvarligt sjuka, eller avlida, från viruset. 

Svar: Sant. Även om det inte är vanligt, är barn och ungdomar inte säkra från att bli allvarligt sjuka, eller avlida, enligt WHO.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19 

 

Fråga 13: Varför ska man platta ut kurvan (att sprida ut hur många som blir smittade över en längre tid)? 

Svar: Alla ovan. Låt oss hjälpa sjukvården, covid-19-patienter och forskare genom att platta kurvan!  

 

Fråga 14: Vad är det officiella namnet för viruset som WHO kom med? 

Svar: Covid-19.  

 

Fråga 15: Vilka andra virus är besläktade med Coronaviruset? 

Svar: SARS och MERS är två besläktade virus till coronaviruset.  

 

Fråga 16: Hur många människor har avlidit till följd av Corona i Sverige hittills (bekräftade fall)? 

Svar: 3200 - 4000  rätt: https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/ ) 

 

Fråga 17: Hur många har smittats i Sverige hittills (bekräftade fall)? 

Svar: 26 000 – 35 000  

https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/ 

Publicerad av: Marks kommun