Arkiv och lokalhistoria

Om Marks kommun historia och föreningsarkivet.

  • I nuläget har inte kommunen någon möjlighet att ta emot arkivmaterial från enskilda arkiv på det sätt som vi skulle önska.

  • Marks kommun bildades 1971 när flera landsortskommuner slog sig ihop.