Val 2022

Senast uppdaterad den 3 augusti 2022

Valet för riksdag, kommun och region äger rum den 11 september.

Ta möjligheten att göra din röst hörd genom att använda din rätt att rösta i det kommande valet.

Att rösta

Det finns flera olika sätt att rösta på. Du kan förtidsrösta, rösta på valdagen eller rösta i utlandet. Möjlighet att rösta med bud finns också för dig som behöver. Alla röstningslokaler i kommunen är tillgängliga. Se valmyndighetens film  nedan om hur det går till att rösta i en vallokal.

Varför röstar man?

För att demokratin ska fungera behöver många människor rösta. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka i valet.

Många arbetar med valet

Det är många som arbetar med att planera och genomföra ett val. På central nivå finns Valmyndigheten som ansvarar för planering och samordning av valarbetet. På regional nivå finns länsstyrelserna och på lokal nivå finns det en valnämnd i varje kommun. I Mark kommer drygt 200 röstmottagare att tjänstgöra på valdagen.

Valnämnderna ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Hur allt ska utföras bestäms i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Vad kan man rösta på

Du kan läsa om partiernas politik på deras hemsidor. På valmyndigheten finns information om vilka partier som ställer upp i valet. Se länk nedan.

 

Publicerad av: Marks kommun