Budröstning och ambulerande röstmottagare

Senast uppdaterad den 25 juli 2022

Vill du rösta i höstens val men har svårt att ta dig till en vallokal? Då kan budröstning eller ambulerande röstmottagare vara ett alternativ för dig.

Du som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att ta dig till en lokal där du kan rösta, kan istället rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare eller genom budröstning.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Budet måste vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård.
  • lantbrevbärare

Du behöver särskilt material för att rösta med bud, det kan beställas hos Valmyndigheten eller hämtas i en lokal för förtidsröstning. För att kunna rösta med bud behöver du även ett vittne. Alla som är över 18 år kan vara vittne. Du gör själv i ordning din röst i respektive val och lägger ner dessa i ytterkuvertet för budröstning. Vittnet och budet intygar att röstningen har gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet. Budet tar sedan med sig budrösten tillsammans med ditt röstkort till din vallokal på valdagen eller en lokal där man kan förtidsrösta.
Se Valmyndighetens film om budröstning

Ambulerande röstmottagare 

Att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare innebär att du får besök av två tjänstemän från kommunen som tar emot din röst och transporterar den till en röstningslokal.

Boka besök genom att kontakta kommunens valkansli på 0320 21 70 18 mellan klockan 08.00 och 16.00 från och med den 23 augusti.

Du måste ha din legitimation och ditt röstkort tillgängligt. De ambulerande röstmottagarna har med sig det material som behövs för att du ska kunna rösta. 

Publicerad av: Marks kommun