Artikeln publicerades

Mindre gräsklippning, bra för plånbok och miljö

Marks kommun ska låta utvalda gräsytor att få växa upp i stället för att klippa dem. Orsaken är att vi behöver spara pengar. Det betyder också att vi på sikt ökar den biologiska mångfalden.

Marks kommun har sedan tidigare planerat att skapa flera ängar, ett initiativ som skapar bra förutsättningar för blommor och bin. Ängsmark har också visat sig ekonomiskt mer fördelaktigt än en vanlig gräsmatta. Planen var att starta i en mindre skala för att se hur det påverkar skötsel och närmiljö. Eftersom vi nu behöver spara pengar kommer vi att införa detta bredare än vad som planerats från början.

– Ekonomin i kommunen är ansträngd och vi behöver se till att använda våra gemensamma resurser på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Gata och park behöver spara tre miljoner kronor i år, vilket påverkar hur vi kan sköta grönytorna i kommunen, säger Anders Rehbinder, enhetschef för gata och park.

En blommande äng kräver uthållighet

Det som i folkmun kallas för äng är oftast bara en yta med högt gräs. För att få en riktig äng och biologisk mångfald med blommor av olika slag krävs uthållighet.

– Det kan ta flera år innan en hög gräsyta blir en blommande äng. Gräset ska slås vid ett fåtal tillfällen per år och sedan forslas bort. Först när marken är fattig av näringsämnen så trivs våra inhemska ängsväxter, säger Anders Rehbinder.

Tillsammans ökar vi den biologiska mångfalden i Mark

Du kan själv bidra till att öka den biologiska mångfalden. Att låta en liten yta på gräsmattan bli en äng ger mat för våra bin och humlor.

– Gräsmattor som klipps ofta innehåller få arter. De blir som en öken utan mat för pollinatörer. Att låta gräset få växa lite och tillåta en och annan blomma att titta upp är ett av de enklaste sätten att öka den biologiska mångfalden, säger Anders Rehbinder.

En kvadratmeter ängsmark kan ge plats åt upp till 55 kärlväxtarter och mer än tusen arter är beroende av ängens träd och buskar. Vill du själv anlägga en liten äng i din trädgård kan du läsa mer och få tips på Naturskyddsföreningens webbplats.

Om att anlägga en äng på Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen