Kommun och politik

 • Här hittar du information om kommunens kontaktcenter dit du kan vända dig med ärenden, frågor och synpunkter.

 • Marks kommun styrs och leds av förtroendevalda politiker. Du som medborgare kan också engagera dig och påverka.

 • Med vår ordlista kan det bli lättare för dig att förstå det politikernas språket.

 • Marks kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande organ.

 • Här hittar du den digitala anslagstavlan och information om hur du kan överklaga beslut, och vad en offentlig handling är.

 • Här kan du ta del av kommunens diarium, läsa om kommunarkivet och om regler för sekretess.

 • Här kan du läsa om kommunens ekonomi och budget. Här finns också regler och styrande dokument samt taxor och avgifter.

 • Här har vi samlat information om kommunens ansvar och förberedelse inför en kris och vad du behöver tänka på kring din egen hemberedskap.

 • Här hittar du pressmeddelanden och postlistor. Du kan också läsa om var vi finns på sociala medier och om vår grafiska profil.

 • Marks kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid för alla i vår kommun, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

 • Marks kommun vill hela tiden förbättra sin verksamhet. En del av arbetet görs genom att mäta och jämföra. Jämförelser görs både med tidigare resultat och med andra kommuners verksamheter.

 • Konsumentvägledaren i kommunen kan hjälpa dig att få svar på dina frågor när du känner dig rådvill eller behöver hjälp.

 • Funderar ni på att gifta er så kan kommunen viga er i en borgerlig vigsel. Här får du veta hur det går till och vad du behöver göra.

 • De vanligaste personuppgifterna som kommunen hanterar är namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer.

 • Här hittar du information om stiftelser, stipendier och utmärkelser som du kan söka eller nominera andra till.

 • Här har vi samlat alla våra e-tjänster i en portal där du också kan logga in för att följa ditt ärende.

 • Här får du veta mer om vår webbplats och det är här du hittar tillgänglighetsredogörelsen.

Ordförandeklubba

Kommun och politik

Digital anslagstavla

Här hittar du kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträden och anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd när de är justerade.

Två barn sitter i en säng i solsken.

Kommun och politik

Synpunkter och klagomål

Har du beröm, klagomål eller tips till någon av kommunens verksamheter? Då vill vi gärna att du skickar det till oss så vi får möjlighet att förändra och förbättra.

Kommun och politik

Markförslaget

Har du en idé om hur Mark kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Markförslag till kommunen eller rösta på ett inlämnat förslag.