Sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Marks kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur mark.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi informerar också om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Status

Vi är medvetna om att några funktioner av webbplatsen mark.se inte är helt tillgängliga, men vi arbetar aktivt på att åtgärda dem. Vi beskriver det närmre under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kommunens protokoll och handlingar

Flera av kommunens kallelser med tillhörande handlingar och protokoll är inte tillgänglighetsanpassade. Kommun kommer att anpassa mallar och målet är att alla medborgare ska kunna ta del av kommunens kallelser och protokoll.

Blanketter

Dessa är inte korrekt (taggade) för att de ska fungera med skärmläsare och läsordningen kan därför bli felaktig. Vi arbetar för att åtgärda dessa och att att erbjuda e-tjänster där det är möjligt.

Kommunens detaljplaner, översiktsplaner och planprocesser

Dessa dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. Att formatera om samtliga dokument kräver omfattande manuellt arbete som vi inte har möjlighet att utföra. Därför uppfylls inte alla krav i dagsläget.

PDF-filer

Vissa PDF-filer som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade för att bli upplästa korrekt med skärmläsare. detta gäller postlistor och revisionrapporter. Vi jobbar löpande med att göra dokument tillgängliga och byta ut de som inte uppfyller kraven på webbplatsen.

Om det är något dokument som du har problem med att läsa, kontakta oss via formuläret nedan så vi kan hjälpa dig.

Oskäligt betungande anpassning

Marks kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 paragrafen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Kommunens protokoll och handlingar
  • Blanketter
  • Detaljplaner, översiktsplaner och planprocesser

Att tillgänglighetsanpassa alla protokoll och handlingarna kräver både tid och resurser. Det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Därför uppfylls inte alla krav i dagsläget.

Blanketter som finns på webbplatsen kommer på sikt att göras om till e-tjänster. Det kräver ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Därför uppfylls inte alla krav i dagslägt.

Kommunens detaljplaner, översiktsplaner och planprocesser uppfyller inte tillgänglighetskraven. Att formatera om samtliga dokument kräver omfattande manuellt arbete som vi inte har möjlighet att utföra.

Så här har vi testat webbplatsen

Vår konsultpartner har gjort en oberoende granskning av Marks kommuns webbplats. Senaste bedömningen gjordes april 2024 och är formellt godkänd.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.


Beskriv vilka problem du upplever och gärna hur vi kan göra det bättre för dig.

Klistra in en länk till sidan som problemet finns på.

Kontaktuppgifter
Om du vill ha återkoppling eller material i ett annat format än det som finns publicerat på vår webbplats kan du lämna dina kontaktuppgifter här.

För och efternamn

Du får information om hur dina personuppgifter behandlas på sidan hantering av personuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet | Digg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning