Start

Företagare

Näringslivskontoret

Näringslivskontoret

Telefon: 0320 21 70 00

Mejl: naringslivskontoret@mark.se

Besöksadress:
Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Nyheter

Händer i Mark

05 augusti - 14 augusti, 2020

Sommarvisningar på Rydals museum

Tisdag till fredag under perioden 30 juni - 14 augusti erbjuder Rydals museum gratis guidad visning om fabriken med maskindemonstration och om Rydal med besök i kraftstationen.

Föredrag om Marks idrottshistoria

27 augusti, 2020

Carl-Erik Johansson berättar

Aktuellt i Mark

Slam

17 juli 2020 11.35

LBC ligger efter med slamtömningar. Kommunen ansvarar för omhändertagande av slam, det vill säga avloppsavfall. All tömning av slam sker av upphandlad entreprenör, som fr...

Vatten och avlopp

27 juli 2020 14.16

Marks kommun ansvarar för kommunens vattenledningsnät och avloppsanordningar inom de så kallade verksamhetsområdena för vatten och avlopp. Om du inte har möjlighet att ko...

Vatten och avlopp

Problem med larver och flugor

30 juni 2020 07.42

Har du problem med larver och flugor i matavfallskärlet? Här kommer några tips för att undvika detta.

Problem med larver och flugor

Strand- och badrullstolar

24 juni 2020 09.42

Under badsäsong 2020 kan du låna speciella strand- och badrullstolar gratis på Lygnevi badplats i Sätila.

Strand- och badrullstolar

Fysisk aktivitet i coronatider

24 juni 2020 08.24

Det är viktigt att fortsätta med goda levnadsvanor och det finns många sätt att hålla sig fysiskt aktiv med minimerad risk för smittspridning. Nedan hittar du rekommendat...

Fysisk aktivitet i coronatider

Samråd

18 juni 2020 14.02

Samrådsutställning för detaljplan på Rönnbäret 1. Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att omvandla mark för lätt industri till mark för bostäder i befintlig byggna...

Samråd

Konsumentfrågor under coronapandemin

20 maj 2020 15.04

Företag går i konkurs, flyg stoppas och konserter blir inställda. Går det att få pengarna tillbaka? Kommunens konsumentvägledare Arman Hovanesian förklarar vad som gäller...

Konsumentfrågor under coronapandemin

Stödåtgärder till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

19 maj 2020 16.35

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för individ och samhälle, inte minst ekonomiskt. Vi har alla tvingats anpassa våra dagliga beteenden och aktiviteter för att mi...

Stödåtgärder till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

Mark erbjuder privata vårdaktörer hjälp med egentester av Covid-19

20 maj 2020 11.04

Kommunen erbjuder egentester av Covid-19 till privata vårdaktörers medarbetare i Mark.

Mark erbjuder privata vårdaktörer hjälp med egentester av Covid-19

Ekonomi i coronatider

28 maj 2020 14.36

Coronaviruset påverkar mycket i vårt samhälle just nu och kan även få konsekvenser för ekonomin. Här är några allmänna tips på hur du ska tänka om du är orolig för att pe...

Ekonomi i coronatider

Markanvisningstävling kvarteret Folkskolan i Kinna

18 juni 2020 10.17

I Kinna - "Sveriges grönaste tätort" planeras det för nya bostäder! Marks kommun bjuder in till markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret (kv.) Folksko...

Markanvisningstävling kvarteret Folkskolan i Kinna

Ska du söka Bygglov?

Läs mer och prova Bygglovsguiden, vår webbtjänst som ger dig svar och underlättar processen.

Webbsändningar: här tas besluten

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges möten direkt via vår webbsändning. Här hittar du även webbarkivet.

Fråga oss!

Medborgarkontoret och Näringslivskontoret är länken mellan dig och Marks kommun, 0320 21 81 00.

Sök jobb hos oss

Vill du jobba i Marks kommun?

Vi kommer att anställa ungefär 250 medarbetare i år. Är du en av dem?

Lediga jobb

Stöd och omsorg

Är du i behov av stöd?

De flesta människor kommer under någon period av sitt liv att vara i behov av stöd och omsorg.

Stöd och omsorg

Rydals museum

Känn historiens vingslag

Bruksmiljö från 1800-talet, spunnet, vävt och vunnet och varierade utställningar - Välkommen till museet!

Rydals museum

Hit går dina skattepengar

Budget 2020-2023

Här kan du läsa mer om vad Marks kommun satsar på kommande år.

Hit går dina skattepengar

Utbildning

Utbildning

Ska du välja förskola eller skola? Vill du börja plugga som vuxen? Är du förälder?

Utbildning i Marks kommun

Lämna en synpunkt

Synpunkt och felanmälan

Här får du information om hur du lämnar en synpunkt på kommunens verksamheter eller gör en felanmälan.

Synpunkt och felanmälan