Stöd och omsorg

 • Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd att få.

 • Du som bor, arbetar eller vistas i Marks kommun ska känna dig trygg och säker.

 • Här finns information om du behöver hjälp med din försörjning och råd och stöd kring din ekonomi.

 • Här hittar du information som rör familj, barn och ungdomar. Du kan bland annat läsa om adoption och föräldraskap.

 • Socialtjänsten erbjuder stöd vid missbruk och beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.

 • Vi erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

 • I Marks kommun strävar vi efter att se till att våra äldre invånare kan leva ett gott och meningsfullt liv i en trygg miljö.

 • Stötta anhöriga med sjukdom, missbruk, ålder eller psykisk ohälsa är svårt men viktigt.

 • Du som har ett långvarigt vårdbehov kan få hjälp med sjukvård i hemmet. Självklart är du som vårdas försäkrad.

 • När en person drabbas av demens innebär det en förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes anhöriga.

 • Alla kan må psykiskt dåligt ibland. Du som mår dåligt kan få hjälp att må bättre. Här har vi samlat information om stöd och hjälp.

 • Färdtjänst är till för dig som har ett funktionshinder som hindrar dig från att använda vanlig kollektivtrafik som buss och tåg.

 • Vi vill veta vad du tycker om din vård och omsorg. Om du inte är nöjd har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

 • Här finns information för dig som nyanländ flykting eller invandrare och vart du ska vända dig för att få hjälp.

 • Här hittar du samverkande folkhälsoarbete där vi fokuserar på att förbättra hälsan för invånare i Marks kommun.

 • Om den avlidne saknar tillgångar kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

 • Om ni funderar på att gifta er så kan kommunen viga er i en borgerlig vigsel.

 • Alla kan välja att begravas borgerligt, också den som är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund.

 • Fixartjänsten är till för dig som fyllt 70 år eller har en funktionsnedsättning med beviljad hemtjänst. Syftet med Fixatjänst är att öka tryggheten och minska risken för fallolyckor.

 • Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar för våra verksamheter Äldreomsorg, Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Funktionsstöd. Socialförvaltningen vill framföra ett TACK till alla som deltar i undersökningarna!

Tre vuxna människor sitter och skriver vid en gemensam skolbänk.

Stöd och omsorg

Nyanländ i kommunen

Här finns information för dig som nyanländ flykting eller invandrare. Här kan du läsa om var du ska vända dig för att få information och hjälp.

En pappa borstar tänderna på sin son inne på toaletten. Ett mindre barn syns i bakgrunden.

Stöd och omsorg

Stöd till familjen

Socialtjänsten erbjuder ett brett stöd med olika insatser till familjen. Här finns även information om vår familjerådgivning och familjerätt.

En närbild på händerna på två äldre kvinnor som sitter jämte varandra och äter middag.

Stöd och omsorg

Anhörig till någon som är äldre

För att du som anhörig ska orka hjälpa, kan du själv behöva råd och stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation.