Förskola, skola och utbildning

 • Här kan du läsa om alla våra förskolor och ansöka om plats. Här hittar du även öppna förskolan.

 • Här hittar du grundskolor och fritidshem i Marks kommun, både kommunala och fristående.

 • Här hittar du högskoleförberedande program, yrkesprogram med inriktningar samt anpassad gymnasieskola.

 • Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser och yrkesutbildningar.

 • Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

 • Undervisning i modersmål är ett ämne där eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk.

 • Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan bostaden och skolan.

 • Vårt skolår styrs av skollagen och under ett läsår har eleverna 178 skoldagar.

 • Marks kommun använder skolplattformen Vklass för verksamheterna förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

 • Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. De ger stöd till barn och elevers utveckling mot utbildningens mål.

 • Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i våra förskolor och skolor.

 • Har du synpunkter eller klagomål på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter? Då vill vi veta det.

 • Marks kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i förskola och skola samt vissa andra grupper.

 • Du som gäst står alltid i centrum och vi vill att du ska trivas, få ett härligt avbrott i skoldagen och njuta av vår mat.

 • I Marks kommun finns en fristående gymnasieskola. Det är Strömma Naturbrukscentrum i Sätila.

 • Inackorderingstillägg kan sökas av dig som är under 20 år och är folkbokförd i Marks kommun.

Ett mindre barn som sitter i en skolmatsal och äter potatis.

Förskola, skola och utbildning

Mat i förskola och skola

På alla kommunala förskolor och skolor serverar vi måltider. Vilken mat blir det idag?

Ett litet barn som klätt ut sig med grön ansiktsmask av filt och en mantel av siden

Uppleva och göra

Kulturskolan i Mark

På kulturskolan kan du spela ett instrument, sjunga, spela teater och träna cirkus. Kulturskolan är kostnadsfri för alla mellan 0–18 år boende i Marks kommun.

Barn i spinneriet på Rydals museum

Upplev och göra

Skolprogram på Rydals museum

På Rydals museum finns det ett utvidgad klassrum. Här kan förskolor och skolor få en upplevelse av Marks kommuns historia i en industriell miljö.