Bygga, bo, miljö
och trafik

 • Här kan du läsa mer om bland annat bredband, byalag och samhällsuppbyggnad.

 • Här kan du läsa om bland annat bygglov, marklov, rivningslov och anmälningsärenden.

 • På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik.

 • I Marks kommun finns tre torg som är tillgängliga för torghandel: Mor Kerstins torg i Kinna, Parktorget i Skene och Fritsla torg – samtliga öppna för torghandel. Är du intresserad av att anordna något på andra offentliga platser eller utanför tider för torghandel, behöver du ha polistillstånd.

 • I Marks kommun betalar du ingenting för att parkera på kommunens parkeringsplatser. Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel.

 • Här hittar du information om hur du hittar bostad, vilka lediga tomter som finns och boendemiljö.

 • Här hittar du information om avfall och återvinning, ditt avfallsabonnemang och var du ska lämna ditt avfall.

 • Här får du veta vad du ska tänka på och hur du hanterar kemikalier.

 • Här hittar information som berör vatten och avlopp och information om anmälningar kopplat till det.

 • Här får du tips och råd om energiförbrukning, hur du eldar trädgårdsavfall och och om solceller.

 • Här får du information om naturvård, parker och grönområden och vad du gör om du upptäcker en invasiv art i din trädgård.

 • Här hittar du information om skyddsjakt, husdjur och vilda djur.

 • Om du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad är det bra om du anmäler det till miljöenheten.

 • Samarbete är avgörande för att minska brandrisken hemma. Majoriteten av dödsfall i bränder sker i bostäder, ofta orsakade av rutinmässiga aktiviteter som torrkokning, sängrökning, ouppmärksammade ljus och barn som leker med eld. Att vara medveten om dessa risker och agera förebyggande är nödvändigt för att skydda liv och egendom.

 • Här hittar du information om hur du hittar bostad, vilka lediga tomter som finns och boendemiljö.

Två män hjälps åt att bygga en altan.

Bygga, bo, miljö och trafik

Bygga nytt, ändra och riva

Här kan du läsa om bland annat bygglov, marklov, rivningslov och anmälningsärenden.

Mängder av fulla sopsäckar och trädgårdsavfall ligger slängt i en stor hög.

Bygga, bo, miljö och trafik

Avfall och återvinning

Här hittar du information om avfall och återvinning, ditt avfallsabonnemang och var du ska lämna ditt avfall.

En asfalterad väg slingrar fram mellan öppna gröna fält. I bakgrunden ligger en stor sjö.

Bygga, bo, miljö och trafik

Trafik och gator

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik.