Artikeln publicerades

Marks service till företag får högt betyg igen

Diagram för Marks kommun över resultatet i SKR:s Insiktsmätning under åren 2017 till 2023.

Marks kommun fortsätter att höja betyget för sin service till företag, visar resultatet i SKR:s Insiktsmätning.

PRESSMEDDELANDE: Marks kommuns service till företag får återigen högt betyg. Det visar resultatet av den senaste Insiktsmätningen, som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

– Vi gläds åt att Marks kommun återigen får höga betyg för sin service gentemot företag i den senaste Insiktsmätningen och att kommunen klättrar med 26 placeringar i rankingen, säger Åsa Qvist Ek, näringslivs- och hållbarhetschef.

– Vi riktar ett stort tack till de företag som har medverkat i undersökningen och som på så sätt ger oss en bild av företagens upplevelse i kontakten med Marks kommun, fortsätter hon.

Företagens upplevelse mäts och förbättras

SKR:s Insiktsmätning är en stor undersökning som görs i hela landet varje år.

Undersökningen mäter hur företagen i Mark upplever kommunens service. Mätningen görs inom myndighetsområden såsom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Mark fortsätter klättra

Mark kommun fortsätter att klättra på NKI-skalan (Nöjd Kund Index), sedan man började mäta år 2017. I år är betyget 72, vilket är ett högt betyg.

Områdena miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll bidrar till att lyfta kommunens resultat i mätningen.

Glädjande är att servicen för området miljö- och hälsoskydd uppvisar klara förbättringar. I förhållande till år 2022 har NKI-värdet för detta område stigit med åtta punkter (från 63 till 71).

Fokus på god service

Marks kommun har under de senaste åren gjort stora och breda insatser för att stärka både servicegraden och bemötandet. Detta för att uppnå målet att bli Bästa företagskommun.

Ett exempel är att Marks kommun skapat en intern arbetsgrupp (Insiktsgruppen). Gruppens mål är att stärka kommunens service och bemötande i företagsärenden.

Näringslivet kommer att delta i gruppens arbete, för att öka förståelsen för företagens upplevelse i kontakten med kommunen.

Långsiktigt arbete

– Ett av två kommungemensamma mål i Marks kommun är att bli Bästa företagskommun. Genom att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra företag att såväl etableras som utvecklas i Mark, läggs grunden för en långsiktig tillväxt som i sin tur bidrar till välfärd och utvecklingskraft. Genom att fortsätta samverka med lokalt näringsliv, kommer vi att stärka företagsklimatet ytterligare, säger Ulf Dahlberg kommunalråd (S).

– Marks kommuns höga betyg i mätningen är ett resultat av långsiktigt och fokuserat arbete i hela organisationen. Vi behöver fortsätta att mäta oss och jämföra oss för att kunna utvecklas och det känns bra att vi fortsätter i den positiva riktningen, säger Tomas Ekberg, oppositionsråd (M).

Vi fortsätter utveckla servicen

Den 14 maj bjuder Marks kommun in företag till ett frukostmöte om mätningen - dels för att presentera resultatet, dels för att ha en dialog om kommunens myndighetsutövning.

Länk till inbjudan

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen