Sidans innehåll

Personuppgifter - GDPR - inom barn- och utbildningsnämnden

Här hittar du information om hur personuppgifter hanteras inom utbildningssektorn i Marks kommun. Barn- och utbildningsnämnden ansvar för de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag enligt skollagen. Information om varför och hur vi behandlar personuppgifter ges i samband med start i förskola, förskoleklass, gymnasieskola och vuxenutbildning, samt när elever erhåller konton.

Personuppgifter inom barn- och utbildningsnämnden

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun
511 80 Kinna
Mejladress: bun@mark.se

Dataskyddsombud

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Dan Bodin, telefon: 070-948 73 31
Magnus Blomqvist, telefon: 070-948 78 36
Mejladress: DSO@borasregionen.se

Personuppgiftsbehandling inom förskole- och fritidshemsverksamhet

Information om personuppgiftsbehandling inom förskole- och fritidshemsverksamhet Marks kommun behandlar personuppgifter om dig och din familj, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen

Kommunen behöver behandla personuppgifter om dig och din familj för att tillhandahålla plats i kommunens förskolor eller fritidshem i enlighet med din ansökan.

Typer av personuppgifter som vi behöver

De uppgifter som du lämnar i den här ansökan, såsom; telefonnummer, e-postadress, inkomstuppgift och modersmål. Dessutom behöver vi uppgifter om namn, adress, personnummer och familjerelationer vilket vi hämtar från Skatteverket.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning enligt 8 kap. (förskola) och 14 kap. (fritidshem) skollagen.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträden som kommunen tar hjälp av. Biträden är leverantörer, företag som behandlar personuppgifter på uppdrag från kommunen. För att en leverantör ska kunna hantera personuppgifter krävs att ett avtal tecknats. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverket. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du begära få rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetstskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Information om personuppgiftsbehandling inom obligatorisk skola

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig och din familj, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen

Kommunen behöver behandla personuppgifter om dig och din familj för att tillhandahålla plats i den obligatoriska förskoleklassen, grundskolan eller anpassad grundskola enligt våra skyldigheter i skollagen. Förutom ren skoladministration ingår även planering av skolskjuts och tillgång till skolbibliotek samt elevhälsa.

Typer av personuppgifter som vi behöver

Uppgifter som du lämnat till förskolan såsom telefonnummer, e-postadress och modersmål. Sådana uppgifter uppdaterar vi årligen genom blanketten Familjeuppgifter. Dessutom behöver vi uppgifter om namn, adress, personnummer och familjerelationer vilket vi hämtar från Skatteverket. Det kommer dessutom att skapas personuppgifter under skoltiden såsom skol- och klassplacering, schema, omdömen, betyg och vaccinationer.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning enligt 9 kap. (förskoleklass), 10 kap. (grundskola) och 11 kap (anpassad grundskola) skollagen.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträden som kommunen tar hjälp av. Biträden är leverantörer, företag som behandlar personuppgifter på uppdrag från kommunen. För att en leverantör ska kunna hantera personuppgifter krävs att ett avtal tecknats. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket och Nationella vaccinationsregistret. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du begära få rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetstskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Information om personuppgiftsbehandling inom frivillig skola

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig och din familj, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen

Kommunen behöver behandla personuppgifter för att kunna tillhandahålla plats i gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola enligt våra skyldigheter i skollagen. Förutom ren skoladministration ingår även tillgång till skolbibliotek samt elevhälsa.

Typer av personuppgifter som vi behöver

De uppgifter som du lämnar när du ansöker om gymnasieplats såsom telefonnummer, e-postadress, och modersmål. Dessutom behöver vi uppgifter om namn, adress, personnummer och familjerelationer vilket vi hämtar från Skatteverket.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning enligt 15–17 kap. (gymnasieskolan) och 18–19 kap. (anpassad gymnasieskola) i skollagen.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträden som kommunen tar hjälp av. Biträden är leverantörer, företag som behandlar personuppgifter på uppdrag från kommunen. För att en leverantör ska kunna hantera personuppgifter krävs att ett avtal tecknats. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Skolverket. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du begära få rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetstskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Information om personuppgiftsbehandling – konto med tillgång till lärverktyg, dokumentlagring och mejl

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig och din familj, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen

Du får ett konto med användarnamn och lösenord för att du ska kunna skicka e-post och spara dina dokument på ett säkert sätt. För att detta ska fungera behöver kommunen behandla dina personuppgifter. Genom kontot får du tillgång till de lärverktyg som kommunen har för arbete med ljud och bild, digitala läromedel och program på webben, uppslagsverk och pedagogiska resurser. För att du ska komma åt resurserna automatiskt, slippa logga in till de olika resurserna, hanteras uppgifterna genom integrationer. Det är företag som vi uppdrar att skapa den automatiska överföringen av personuppgifter mellan kommunens system och de företag som levererar tjänsterna.

Typer av personuppgifter som vi behöver

Namn, klass, skola, användarnamn, mejladress. I integrationerna används dessutom personnummer.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt 9 kap. (förskoleklass), 10 kap. (grundskola), 11 kap. (anpassad grundskola), 15 kap. (gymnasieskolan), 18 kap. (anpassad gymnasieskola) och 20–21 kap. (vuxenutbildning) i skollagen för att tillhandahålla lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträden som kommunen tar hjälp av. Biträden är leverantörer, företag som behandlar personuppgifter på kommunens uppdrag. För att en leverantör ska kunna hantera personuppgifter krävs att ett avtal tecknats.

Lagringstid

Av varje avtal med personuppgiftsbiträde framgår hur länge uppgifterna finns hos leverantören av tjänsten. Ofta handlar det om att avtalstiden styr för uppgifterna i sin helhet. För konton som upphör raderas uppgifter efter viss bestämd tid. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du begära få rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetstskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Information om personuppgiftsbehandling inom vuxenutbildningen

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen

Kommunen behöver behandla personuppgifter om dig för att tillhandahålla plats på vuxenutbildningen enligt våra skyldigheter i skollagen. Förutom ren skoladministration ingår även tillgång till skolbibliotek.

Typer av personuppgifter som vi behöver

De uppgifter som du lämnar när du ansöker om utbildningsplats såsom; telefonnummer, e-postadress, modersmål, tidigare utbildning och betyg. Dessutom behöver vi uppgifter om namn, adress, personnummer vilket vi hämtar från Skatteverket.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning enligt 20–21 kap. i skollagen.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträden som kommunen tar hjälp av. Biträden är leverantörer, företag som behandlar personuppgifter på uppdrag från kommunen. För att en leverantör ska kunna hantera personuppgifter krävs att ett avtal tecknats. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Skolverket. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du begära få rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetstskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Information om personuppgiftsbehandling för vikarie inom förskola och skola

Marks kommun behandlar personuppgifter om dig, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen

Kommunen behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera löneadministrativa processer, löneöversyn, försäkringsärenden och annan personaladministrativ verksamhet samt andra uppgifter av arbetsrättslig karaktär. Personuppgifter om dig kommer även att behandlas för att du ska kunna använda olika IT-system i ditt arbete. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Typer av personuppgifter som vi behöver

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning, arbetslivserfarenhet, utdrag från belastningsregister, arbetsplats, befattning, lön, sysselsättningsgrad, anställningstid, användarnamn, kontonummer, närvaro/frånvaro och i vissa fall hälsouppgifter och facklig tillhörighet.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra anställningsavtal med dig och rättslig förpliktelse som kommunen har mot dig enligt lag, samt att utföra uppgifter av allmänt intresse som följer av lag.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträden som kommunen tar hjälp av. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten. Uppgifter lämnas även till kommunens leverantörer av pensionsadministration, försäkringar och friskvårdstjänster samt i vissa fall till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Upp-gifter som lämnas till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som kommunen behandlar om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du begära få rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetstskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen