Artikeln publicerades

Erik - en viktig kugge i EU-valet

Den 9 juni i år sker EU-valet – valet till Europaparlamentet. Erik Alvius, Kinna, är röstmottagare - en av alla viktiga kuggar för att valet genomförs på ett säkert och tryggt sätt.

Erik Alvius, röstmottagare. Foto: Magnus Larsson

Erik Alvius, en av många viktiga valarbetare i Mark. Foto: Magnus Larsson.

Han har hunnit skaffa sig en hel del rutin.

– Detta är väl femte eller sjätte valet, inräknat EU-valet, som jag är röstmottagare, så jag har varit med ganska länge.

Erik har sin bakgrund i föreningslivet - från scouterna till Röda Korset och Civilförsvaret. Han tycker samhällsinsatser som att vara röstmottagare är en självklarhet.

Viktigt att värna demokratin

– Ja, det är viktigt att värna om vår demokrati. Jag tycker att alla vi som medborgare har en skyldighet att göra vad vi kan. För min del så har jag alltid varit en ideell människa i olika föreningar, så det känns naturligt att ställa upp.

Uppdraget som röstmottagare handlar om att se till att vårt valsystem är robust och säkert. Röstmottagaren jobbar i vallokalerna under valet, tar emot valsedlar, stämmer av de röstande emot vallängden, bland annat. Efter att röstningen stängts kontrollräknas också rösterna innan de går vidare till Länsstyrelsen.

Du får utbildning, ersättning och hjälp

Som ersättning får röstmottagarna timarvode, även under utbildningen.

– Det är bra extrapengar, även om insatsen är viktigast.

Är det ett svårt uppdrag?

– Nej. Man behöver inte ha förkunskaper eftersom röstmottagarna får utbildning. Sedan finns det alltid hjälp i vallokalerna om du vill fråga något.

Har vi ett bra valsystem i Sverige?

– Ja, det tycker jag. Just att det är analoga röster och inte digitalt känns säkert.

Tveka inte att prova

Vad säger du till de som är nyfikna och skulle vilja prova på att vara röstmottagare?

– Jag tycker inte man ska tveka, utan åtminstone prova på. Det behövs alltid och speciellt att röstmottagarna också är litet yngre. Och just EU-valet är bra att prova på eftersom det bara är ett enda val till skillnad från det svenska allmänna valet där man röstar i kommun, landsting och riksdagsvalen. EU-valet är mer light-val.

Hur viktigt är det att rösta?

– Jag tycker också att det är en skyldighet hos alla som kan att rösta. Man kan inte komma och gnälla på att det är fel på saker och ting om man inte har röstat.

EU-valet har haft lägre valdeltagande jämfört med det allmänna svenska valet.

– Men EU-valet är också viktigt. Inom EU fattas det en massa beslut som sipprar ned och berör oss i Sverige. Jag tror att det låga valdeltagandet handlar om okunskap. Folk vet kanske inte alltid vad de olika partiernas företrädare står för i olika frågor.

Mer om EU-valet

Valet till Europaparlamentet sker alltså den 9 juni. Men du kan också rösta tidigare. Förtidsröstningen pågår mellan 22 maj och 8 juni.

Läs mer om EU-valet Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning