EU-val 2024

Söndag den 9 juni 2024 äger EU-valet rum i Sverige och det är då svenska medborgare röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren.

  • Den information som publiceras här vänder sig till dig som ska tjänstgöra som röstmottagare i valet 2024.

  • Den 9 juni kan du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige rösta i EU-valet, antingen i Sverige eller i det land där du är medborgare.