Sidans innehåll

Bibliotek

Biblioteket är en viktig plats för möten, upplevelser och kunskap. Vi har mycket att erbjuda och det mesta är gratis. På biblioteken kan du låna böcker, ljudböcker, filmer och tidskrifter. Du kan använda dator, wifi samt skriva ut och kopiera.

Knallebiblioteken

Marks kommuns bibliotek ingår i Knallebiblioteken som är en samverkan mellan biblioteken i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Biblioteken erbjuder en varierande programverksamhet för både barn och vuxna. Biblioteken i Mark hittar du i Kinna, Skene, Fritsla, Horred och Sätila. Läs mer om biblioteken och aktuella öppettider på bibliotekens webbplats.

Knallebiblioteken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemang - Knallebiblioteken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokbuss

Bokbussen rullar varannan vecka fram till och med årsskiftet enligt turlista.

Turlista till tider och platser som bokbussen stannar vid. Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Digitala tjänster

Biblioteken erbjuder flera digitala tjänster där du bland annat kan låna e-böcker, e-ljudböcker och titta på strömmande film.

Digitala biblioteket - Knallebiblioteken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lånekort

För låntagarna innebär Knallebiblioteken något helt nytt, ett gemensamt lånekort för alla åtta kommunerna.

Mer finns att läsa om lånekort för Knallebiblioteken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet och hjälpmedel

För dig som på grund av funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket för egen maskin erbjuds tjänsten Boken kommer. Tjänsten innebär att en bibliotekarie regelbundet levererar en bokpåse hem till din dörr. För dig som har en läsnedsättning finns flera hjälpmedel. Du kan läsa lättläst, böcker med stor stil och talböcker. För att lyssna på talböcker behöver du en så kallad daisyspelare eller tillgång till den digitala talbokstjänsten Legimus. Hör av dig till ditt bibliotek eller läs mer om våra tjänster här.

Bibliotek på gymnasiet

På Kunskapens hus finns ett bibliotek för elever och personal på Marks Gymnasieskola och för Vuxenutbildningen i Mark.

Gymnasiets skolbibliotek

Skolbibliotek

Våra skolbibliotekarier arbetar läsfrämjande och med bibliotekskunskap och källkritik. Skolbiblioteksverksamheten i Marks kommun är integrerad i skolans verksamhet och är en viktig pedagogisk resurs i undervisningen för att ge stöd till elevernas kunskapsutveckling.

Alla elever i Marks kommun har tillgång till en skolbibliotekarie och skolbiblioteksverksamhet. I Sätila, Fritsla och Skene besöker eleverna våra kombinerade folk- och skolbibliotek. Elever på övriga orter har tillgång till en skolbibliotekarie och skolbiblioteksverksamhet på den egna skolan.

Författarbesök

Varje läsår får två årskurser besök av en författare, som berättar om sitt skrivande och leder skrivövningar med klasserna. Författarbesöken sker inom ramen för Kulturpasset, som är en kulturgaranti i Mark för att elever i alla årskurser ska få en kulturell upplevelse.

Bibliotekens verksamhet är reglerat i bibliotekslagen

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Skolbibliotekens verksamhet är reglerad i skollagen, enligt vilken elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt följande prioriterade grupper:

  • personer med funktionsnedsättning
  • nationella minoriteter
  • personer som har annat modersmål än svenska

Skolbibliotekens verksamhet i Marks kommun beskrivs i vår centrala skolbiblioteksplan, som är förankrad i läroplanen, Lgr22.

Relaterade dokument

Biblioteksplan Marks kommun 2021-2024 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Central skolbiblioteksplan 2024-2025 Pdf, 447 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Här hittar du bibliotekens taxor och avgifter.

Ersättningspris vid förlorad bok eller material

Schablonbelopp:

  • Vuxenböcker: (inklusive ljudböcker) 300 kronor
  • Barnböcker: 200 kronor
  • Tidskrifter: 150 kronor
  • Barntidskrifter: 50 kronor
  • Fjärrlån: 600 kronor
  • Övrigt material: bibliotekets inköpspris

Biblioteken har rätt att ta ut andra avgifter på förekommen anledning, det kan till exempel handla om en bok som var väldigt dyr i inköp för biblioteket, Sveriges rikes lag är ett sådant exempel.

Fjärrlånsavgift

Utomnordiska fjärrlån betalar man faktisk kostnad för.

Utskrift- och kopieringsavgift (inklusive moms)

A4 färg/svartvitt 4 kr

A3 färg/svartvitt 4 kr

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen