Kultur

Vi har ett rikt kulturliv där du kan uppleva kultur i olika former som film, musik och teater. Här hittar du också Rydals museum och kulturskolan.

  • Välkommen till kulturskolan. Hos oss kan du spela ett instrument, sjunga, spela teater och träna cirkus.

  • Sveriges äldsta bevarade spinneri, brukssamhälle av riksintresse och tillfälliga utställningar.

  • Välkomna att uppleva årets festival som äger rum i Rydals gamla spinnerifabrik med omgivningar den 15 juni.

  • Mark kommun erbjuder en rik variation av kulturella upplevelser, från biografer och teater till musik och barn- och ungdomskultur.

  • Marks kommun har sedan hösten 2023 och fram till och med 31/8 2024 tre kommunkoreografer aktiva i olika sammanhang i Mark.