Sidans innehåll

Ungdomars inflytande

Som ung i Mark kan du vara med och påverka din vardag, ditt närområde och din kommun. Dina åsikter, tankar och idéer är grunden för det arbete vi gör för unga i kommunen.

Ung kommunutvecklare (feriearbete)

Du som söker feriearbete i kommunen kan välja inriktningen ung kommunutvecklare. Det är ett jobb som innebär att du arbetar med aktuella utvecklingsfrågor som rör unga i kommunen (se exempel nedan). Som ung kommunutvecklare bidrar du med ungas perspektiv, dina kunskaper och erfarenheter i ett område som behöver få ett ungdomsperspektiv. Du arbetar tillsammans med minst en ung kommunutvecklare-kollega.

Uppdragen varierar från år till år. Följande har unga kommunutvecklare i Mark jobbar med tidigare år:

 • Ökat valdeltagande för förstagångsväljare
 • Intervjuer med barn och unga om hur de vill att framtidens kulturskola ska se ut
 • Idéverkstäder med barn om hur de vill att framtidens Kinna torg ska se ut
 • Undersöka hur Mark bäst når ut till ungdomar
 • Enkätundersökning om ungas hälsa
 • Undersöka hur äldreomsorgen kan locka fler unga till att jobba inom vården
 • Undersöka vad som kan locka fler unga till biblioteket

Ansökan till ung kommunutvecklare (feriearbete) är inte öppen.

Ung kommunutvecklare (extrajobb)

Du som är 16–18 år kan söka extrajobbet ung kommunutvecklare. När ansökan är öppen finns information på den här sidan. Det är ett jobb som innebär att du arbetar med aktuella utvecklingsfrågor som rör unga i kommunen. Som ung kommunutvecklare bidrar du med ungas perspektiv, dina kunskaper och erfarenheter i ett område som behöver få ett ungdomsperspektiv.

Arbetet anpassas efter ditt skolschema och dina fritidsaktiviteter. Extrajobbet innebär omkring 6-8 arbetstimmar i månaden samt under vissa lov. Du har minst en ung kommunutvecklare-kollega.

Uppdragen varierar. Följande har unga kommunutvecklare i Mark jobbat med tidigare år:

 • Peppa unga att delta i fysisk aktivitet som föreningar anordnar.
 • Marknadsföring till målgruppen barn och unga
 • Göra en rutin till politiker för demokratiträffar med högstadieungdomar
 • Presentera för politiker och tjänstepersoner (del av annat uppdrag)
 • Genomföra åsiktsinsamlingar från unga om deras framtida bostadssituation
 • Genomföra åsiktsinsamlingar från barn och unga om att vara delaktig och att påverka på Mark
 • Vara med och genomföra aktiviteter för barn och unga för att samla in åsikter inför en ombyggnation av deras bostadsområde.

Ansökan till ung kommunutvecklare (extrajobb) är inte öppen.

Lämna och rösta på förslag – Markförslaget

Tycker du att något borde förändras i Mark? Här kan du lämna förslag och rösta på förslag som andra Markbor har lämnat.

Varje förslag finns publicerade i 90 dagar och de förslag som fått minst 50 röster kommer att tas upp och beslutas om av politikerna. Du kan vara anonym när du röstar och lämnar förslag.

Läs mer om hur Markförslaget funkar

Förverkliga din idé - Ungdomsprojekt

Är du mellan 13 och 19 år, bor i Marks kommun och har en idé eller projekt du skulle vilja förverkliga? Det kan vara allt från en resa, att anordna disco, fixa ett LAN eller en grillkväll.

Skicka in din ansökan till oss där du beskriver din idé/projekt och anger om du vill ha stöttning/coachning från personal eller om du vill låna utrustning till ditt projekt.

Här är exempel på ungdomsprojekt som har genomförts.

 • LAN-grupper på fler orter i kommunen, planer på att arrangera gemensamt StorLAN
 • Mötesplatser på olika orter: Decay, GårN och Vallen
 • Olika temakvällar: Halloween, mello, pride, Tv-spel, bowling och hemvärnet
 • Grupper som driver Café på de olika mötesplatserna
 • Prova på aktiviteter: Trav, Backabanan, träning, parkour och skytte
 • Intresseklubbar: Film, Epa-traktor, cosplay och geocashing
 • Grupper inom musik: Repa i band, Metal Night, spela in låtar, spela live på mötesplatserna
 • Arrangörsgrupper: Disco, fotbollsturnering, Lisebergsresa och Ung Scen
 • Skategrupper på flera orter i kommunen som vill ordna arenor för skate och BMX-park
 • Resegrupper: SkiTour och badresa till The Reef
 • Temaresor: Fryshuset, Livet är en fest och Internationellt läger

Snabba pengar

Snabba pengar kan sökas av dig som ung och ung vuxen som är mellan 13 och 24 år, enskilt eller i grupp, boende i Marks kommun för att förverkliga en idé eller dröm.

För en idé kan du/ni få ett bidrag om max 4 000 kronor. Snabba pengar kan sökas när som helst under året via formulär som finns här på kommunens hemsida och Ung i Mark-appen.

Läs mer här om Snabba pengar och gör din ansökan

Lämna synpunkter

Har du beröm, klagomål eller tips till någon av kommunens verksamheter? Då vill vi gärna att du skickar det till oss så vi får möjlighet att förändra och förbättra.

En synpunkt lämnar du när du ser något som kan förbättras i vår kommun och vår verksamhet. Det kan vara i skolan, parker, gator, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet eller kulturevents. Du kan lämna dina synpunkter i fyra olika former: förslag, beröm, klagomål eller övrigt.

Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om vad vi gjort med dig synpunkt.

Du lämnar din synpunkt här.

Gäller det en felanmälan på något som är fel eller trasig ska du istället gå till sidan för felanmälan.

Elevråd

På varje högstadieskola i Mark finns ett elevråd. Elevrådet är en grupp elever med representanter från varje klass som ska föra fram elevernas röst. Elevrådets uppgift är att samla och stärka elever på skolan och att värna om elevers rättigheter.

Vill du vara med i elevrådet på din skola? Fråga din lärare.

Elevkår

Elevkåren på Marks gymnasium arbetar för en roligare skoltid! Av elever, för elever. Elevkåren anordnar olika events under och efter skoltid under läsårstiderna.

Följ elevkåren på Instagram, Tiktok, facebook.

Funktionshinderrådet och anpassad skola

De frågor som rör ungdomar direkt eller indirekt i funktionshinderrådet tas vidare till anpassad högstadieskola och gymnasieskola. Frågorna tas upp i klassrummen tillsammans med lärare och elevernas åsikter återkopplas till funktionshinderrådet.

Vill du lyfta en funktionshinderfråga som rör unga, lyft din fråga till funktionshinderrådet så svarar unga i anpassad skola.

Går du i anpassad skola, kan du lyfta vilken fråga du vill till funktionshinderrådet. Det kan exempelvis vara:

 • Att du/ni vill vara delaktiga på tillgänglighetsdagen
 • Badhusets Kaskads lokaler
 • Transport till och från skolan och fritidsaktiviteter

Exempel på förslag från unga som blivit verklighet

Här finns några av de förslag från unga som blivit verklighet i Mark:

 • Sommarbusskort för unga
  Förslaget var från början ett medborgarförslag. Därefter beslutas sommarbusskorten om årligen och har under de flesta somrar erbjudit unga i vissa årskursen i Mark.
 • Politiker- och tjänstepersonsmöten i skolan
  Våren 2022 tog en grupp högstadieungdomar i Mark fram ett förslag om att ha träffar mellan politiker, tjänstepersoner och ungdomar på platser där unga befinner sig, så som i skolan. Sedan hösten 2023 testas konceptet i Mark och har hittills genomförts på två högstadieskolor och på Centralen i Skene. Ytterligare träffar planeras under 2024.
 • Jobbmässa
  Våren 2022 tog en grupp gymnasieungdomar i Mark fram ett förslag om att ha jobbmässa. Detta har genomförts hösten 2022, våren 2023 och planeras för under 2024.
 • Planerade aktiviteter efter skoltid
  Ett ytterligare förslag som togs fram våren 2022 av en grupp högstadieungdomar i Mark var att ha planerade aktiviteter efter skoltid. Sedan hösten 2023 genomförs Projekt i rörelse där unga kan pröva på olika fritidsaktiviteter.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen