Invånare

Bild på folkmassa. Foto: Magnus Larsson

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 juni 2022

Som invånare kommer du i kontakt med våra olika verksamheter så gott som dagligen. Du brygger kanske ditt morgonkaffe på vårt goda vatten, har barn som går i skolan, lånar böcker på biblioteket eller får hjälp av hemtjänsten.

Om du behöver få kontakt med oss finns vi här på hemsidan. Genom våra e-tjänster kan du själv utföra flera ansökningar direkt från hemmet eller annan uppkopplad dator.

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret är länken mellan dig som är medborgare eller företagare och Marks kommun. Medborgarkontoret är också en länk mellan byalagen och kommunen.

Vår ambition är att göra det enklare för dig att komma i kontakt med rätt person i kommunen.  

Publicerad av: Marks kommun