Sidans innehåll

Registreringslotteri

Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan ideella föreningar och registrerade trossamfund ansöka om registrering för att anordna lotterier i Marks kommun.

Registrering för lotteri

Föreningen ansöker om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen. Registreringen gäller i 3 år och under den tiden kan föreningen ha flera lotterier. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor. Kostnad för registrering är 470 kronor.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp.
  • Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Lotterier utan registrering

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering.
Då gäller vissa förutsättningar:

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp
  • Vinster får bara vara varor
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Ansökan om registreringslotteri

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen via mejl så skickar vi en ansökningsblankett.

Redovisning av registreringslotteri

Efter varje lotteris slutförande, ska föreningen redovisa resultatet till kontrollanten, som i sin tur skickar in redovisningsblanketten till kultur- och fritidsförvaltningen. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen via mejl så skickar vi en redovisningsblankett.

Läs mer om lotterier

På Spelinspektionens webbplats hittar du mer att läsa om registreringslotterier.

Kommunala lotterier- Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontakta fritid och förening

Mejladress: forening@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen