Sidans innehåll

Stöd till förening med anläggning

Bidragsberättigade föreningar som sköter en anläggning i egen regi i Mark har möjlighet att ansöka om stödåtgärder för 2024.

Om stödåtgärderna

Åtgärderna utförs av Naturvårdslagets personal. Stödåtgärderna syftar till att främja föreningslivet och samtidigt vara en del av kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Följande gäller:

  • Föreningar som inte tidigare erhållit stödåtgärder, prioriteras.
  • Naturvårdslaget prioriterar och planerar säsongens uppdrag samt håller kontakten med föreningarna.
  • Vissa av Naturvårdslagets tjänster kan bli begränsade, såsom återkommande gräsklippning och spår- och markyteskötsel.
  • Stödåtgärderna omfattar arbetsinsats av Naturvårdslaget. Materialkostnader ingår normalt inte.
  • Stödåtgärderna omfattar inte målningsarbeten.

Ansökan

Välkommen med ansökan via mejl, se mejladress nedan.

Vid ansökan om stödåtgärder vill vi att föreningen uppger:

  • Föreningens namn, telefonnummer och mejladresser till två kontaktpersoner.
  • Typ av åtgärd - gräsyteskötsel, röjsågsarbete, snickeriuppdrag, motionsspårsskötsel eller liknande.
  • Åtgärden så utförligt som möjligt (uppskattade tidsåtgång, storlek på området, antal motionsspår, längd, eventuella invasiva arter i området med mera).
  • Om åtgärden gäller enstaka eller återkommande åtgärder - vid återkommande åtgärder, ange hur ofta.
  • Period för åtgärd (vinter, vår, sommar eller höst).

Sökande måste försäkra sig om att föreningens styrelse är informerad och står bakom ansökan. Kultur- och fritidsförvaltningen kan komma att kontakta er för ytterligare information.

Marks kommun behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra sina kommunala uppdrag och följa rättsliga förpliktelser.

Kontakta fritid och förening

Mejladress: forening@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen