Föreningsliv

Senast uppdaterad den 31 mars 2023

I Marks kommun finns ett rikt föreningsliv som engagerar många människor.

Vår uppgift är att stödja såväl nya som etablerade föreningar, uppmuntra erfarenhetsutbyte och tillvarata ungdomars egna initiativ. Vårt mål är att våra anläggningar ska vara attraktiva och tillgängliga och att vi ska kunna erbjuda föreningarna funktionella mötesplatser. Genom ekonomiskt stöd och kompetensutveckling bidrar vi till livskraftiga föreningar.

Husmöten

Vi jobbar på att ha ett nära samarbete och god kommunikation med föreningslivet. Med jämna mellanrum anordnar vi husmöten med föreningar på de anläggningar de huserar, för att  diskutera lösningar och se över möjligheter etc. Har ni behov av att vi har ett husmöten just där ni är eller om ni vill att vi ska informera om något specifikt, så gör vi allt vi kan för att hjälpa till. Hör av er till oss på kultur- och fritidsförvaltningen, så sammankallar vi berörda till ett gemensamt möte.  

Föreningsregister

Det finns ett stort antal föreningar i Marks kommun som finns samlade i ett föreningsregister. I föreningsregistret kan man hitta kontaktuppgifter till föreningen. Man kan söka i registret på en viss idrott eller aktivitet och kan på så sätt hitta de föreningar som har just den verksamhet som du är intresserad av.

Starta eller utveckla er förening

Funderar ni på att starta en förening eller är ni en förening som har stannat upp och kommer inte vidare? Det finns hjälp att få både här på kommunen genom våra utvecklingsledare och administratörer men också via studieförbund med flera. Tveka inte på att höra av er om ni är i behov av stöttning och hjälp i er verksamhet.

Mästare i Mark och andra stipendier för föreningar

Marks kommun lyfter och hyllar goda gärningar inom kultur, fritids- och föreningsliv genom ett antal stipendier och utmärkelsen Mästare i Mark. 
 

Kontakt: forening@mark.se

Publicerad av: Marks kommun