Att vara förening i Marks kommun

Senast uppdaterad den 3 januari 2018

Att bilda en förening är inte särskilt svårt och det ska det inte vara heller.
Föreningslivet är en av grundpelarna i den svenska demokratin och rätten att bilda och arbeta i föreningar är en av våra grundläggande rättigheter.
En rättighet som inte är självklar i många andra länder.

Mer information om hur det går till att starta en ideell förening finner du på skatteverkets hemsida.

Dessa krav ställs för att en förening ska vara godkänd samt registrerad och därmed bidragsberättigad i Marks kommun

Föreningen ska:

  • ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun
  • vara öppen för alla
  • ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar
  • ha antagit stadgar
  • ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer
  • hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns
  • ha en uppdaterad medlemsförteckning
  • ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i förhållande till verksamhetens omfattning och syfte
  • ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering

All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.

 

Publicerad av: Marks kommun