Att vara förening i Marks kommun

Senast uppdaterad den 21 november 2022

Att bilda en förening är inte särskilt svårt och det ska det inte vara heller.
Föreningslivet är en av grundpelarna i den svenska demokratin och rätten att bilda och arbeta i föreningar är en av våra grundläggande rättigheter.
En rättighet som inte är självklar i många andra länder.

Mer information om hur det går till att starta en ideell förening finner du på skatteverkets hemsida.
Dessa krav ställs för att en förening ska vara godkänd samt registrerad och därmed bidragsberättigad i Marks kommun.

Föreningen ska:

 • vara ideell
 • ha ett organisationsnummer
 • ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun
 • vara öppen för alla
 • ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar
 • ha antagit stadgar
 • ha stadgeenligt vald styrelse med ordförande, kassör och sekreterare samt  revisorer
 • hålla årsmöte där balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse godkänns och årligen inkomma med uppdaterade årsmöteshandlningar till kultur- och fritidsförvaltningen
 • ha en uppdaterad medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i förhållande till verksamhetens omfattning och syfte
 • ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering

All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.

Ansökan om registrering av förening görs på  Interbook GO.

Publicerad av: Marks kommun