Inköp och upphandling

Marks kommun köper årligen varor, tjänster och entre­prenader för stora belopp. För att kunna bli leverantör till Marks kommun måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

  • Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

  • Elektronisk handel (e-handel) med kommun innebär att göra inköp eller beställningar och ta emot fakturor elektronisk.

  • Kommunen måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr hur inköp får göras.

  • Är du leverantör och ska fakturera Marks kommun måste du skicka e-faktura.

  • Välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med en av kommunens upphandlare.