Sidans innehåll

Träffa en upphandlare

Kommunens inköpsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Inköpsenheten genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar och bygg- och entreprenadupphandlingar.

Dialogträffar för ökad förståelse

Inköpsenheten arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan.

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se.

upphandlingsplan-dec-2023.pdf (mark.se) Länk till annan webbplats.

Träffa en upphandlare - boka ett möte

Välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med en av kommunens upphandlare.

Genom mötet kan du få en introduktion till möjligheterna att delta i kommunens upphandlingar och/eller ställa dina frågor.

Mejla dina kontaktuppgifter till oss och berätta kortfattat vad ni vill veta mer om så tar vi kontakt för att boka ett möte.

Observera att vi inte kan svara på frågor om pågående upphandlingar, de måste ställas via vårt upphandlingssystem så att alla anbudsgivare får samma information.

Inom området Facility managment

 • fastighetsnära varor och tjänster
 • gata och park
 • lokalvård
 • livsmedel
 • vatten och avfall
 • fordon

Jonas Magnusson, upphandlare

Inom området entreprenad

 • entreprenad bygg
 • entreprenad mark
 • tekniska konsulter
 • fastighetsförvaltning
 • samhällsbyggnad

Annika Folkesson, upphandlare

Inom området IT och digitalisering

 • IT-produkter och tjänster
 • telefoni
 • programvaror
 • digitala system
 • digitala tjänster
 • välfärdsteknologi

Vanja Karlsson, upphandlare

Inom området administration och kontor

 • kontor
 • ekonomi
 • professionella tjänster
 • HR, lön och personalvård
 • administrativa tjänster
 • skydd och säkerhet

Jimmy Langguth, upphandlare

Inom området skola, vård och omsorg

 • sociala tjänster
 • social omsorg
 • vård och läkemedel
 • skola och barnomsorg
 • arbetsmarknad
 • kultur och fritid

Evelina Augustinsson, upphandlare

Tony Dang, inköpare

Kontakta inköp och upphandling

Mejladress: upphandling@mark.se

​​​​​Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning