Sidans innehåll

Bli leverantör

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora
möjligheter för dig som är företagare. För att öka chansen att vinna offentliga
upphandlingar gäller det att vara ute i rätt tid och ha dialog med organisationer inom offentlig sektor.

Vill du bli leverantör och vara med vid upphandling?

Du kan marknadsföra ditt företag genom att registrera din verksamhet i Marks kommuns företagsregister. Detta hjälper oss att hitta potentiella leverantörer vid en direktupphandling, dvs när vi gör upphandlingar under ett visst belopp. Registret används också för marknadsundersökning vid större upphandlingar.

Meddela gärna ditt intressen genom att mejla oss, ange även vilken bransch ni är verksamma inom.

Delta i upphandlingar

För att kunna bli leverantör till Marks kommun måste du vara med och lämna anbud.

Aktuella upphandlingar hittar du på: tendsign.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen samverkar även med andra gällande upphandling, samverkanspartner kan vara närliggande kommuner, Sveriges kommuner och regioner och Kammarkollegiet.

Elektronisk anbudsgivning

Mercell TendSign

Den som vill delta i en upphandling ska lämna in elektroniskt anbud via systemet TendSign.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord får du genom att registrera dig på Tensign. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud.

Tendsign.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anbudet

Tänk på att starta anbudsskrivningen i tid. Observera att det finns en sista dag för att ställa frågor om upphandling vilket vanligtvis är cirka 10 dagar innan sista anbudsdag.

Support och tekniska frågor:

tendsignsupport@mercell.com, vardagar klockan 7.00–17.00

Begärd information

Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud. Finns inte efterfrågad information kan ditt anbud ses som icke komplett och måste förkastas. Lämna inte in information som inte efterfrågas.

Sista datum för anbudssvar

Lämna alltid in anbuden i god tid! En upphandlande myndighet kan aldrig ta hänsyn till för sent inkomna anbud.

Kompletterande information

Upphandlingsdokument kan kompletteras under anbudstiden, vilket innebär att ny information om förutsättningarna i upphandlingen kan tillkomma.

Behovet styr

All upphandling börjar med att kommunens verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller i marknaden. Enligt lag måste vissa avtal annonseras var fjärde år om behovet kvarstår.

Kontakta inköp och upphandling

Mejladress: upphandling@mark.se

​​​​​Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning