Sidans innehåll

Kreativa spår

Kreativa spår i Kulturskolan är ett projekt i Marks kommun som vänder sig till barn och ungdomar som ännu inte upptäckt Kulturskolan.

Vi arbetar gränsöverskridande där kreativa möten står i centrum. Vi erbjuder möjlighet att genom drama, bild, form, keramik, sång och musik utforska och utveckla deltagarnas kreativa språk.

Syftet med Kreativa Spår är att bredda målgrupperna för Kulturskolan samt undersöka nya undervisningsformer. Kulturskolan saknar och vill berikas av unga nyanlända, personer med funktionsvariation och barn och unga från socioekonomiskt svaga grupper. Projektet stöds av Statens Kulturråd och kommer att pågå fram till juni 2024. I projektet arbetar en auktoriserad dramapedagog, musiklärare, keramiker och konstnärer. Verksamheten har sin bas i den välutrustade Ateljén under Rydals museum och finns även på Hedboområdet i Skene.

Bild och form, keramik, drama och teater, musik och sång

Vi arbetar gränsöverskridande, vilket betyder att vi låter de olika konstformerna mötas och inspirera varandra. Deltagarna kommer till exempel att få prova på olika bildtekniker, keramik, sång, musikinstrument, dramaövningar med mera.

Kostnadsfritt

Det kostar inget att vara med i Kreativa Spår. Är du sugen på att utforska din kreativitet, så tveka inte utan kontakta Kulturskolan och anmäl dig till projektet.

Kontakt

Vid frågor och anmälan kontakta projektledare Lena Persson
Tel: 0767-84 98 46
Lena.persson2@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen