Sidans innehåll

Regler och avgifter för Kulturskolan

Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid frånvaro och lån av instrument samt våra avgifter.

Vad kostar det att gå en kurs?

Kulturskolan är kostnadsfri för alla mellan 0–18 år boende i Marks kommun.

Avgifter per termin för betalande elever

Elevavgift per termin

Avgift per termin

Grund/förberedande kurs

375 kronor

Ämneskurs *

595 kronor

Vuxenundervisning( i mån av plats)

965 kronor

Instrumenthyra

195 kronor

*Blockflöjt, klarinett, kontrabas, cello, piano/keyboard, tvärflöjt, saxofon, cirkus, fiol, slagverk, teater, gitarr, elbas, solosång, horn, trombon, trumpet, och tuba.

Påbörjad termin betyder betalningsskyldighet för hel termin. Detta gäller även om eleven uteblir från undervisningen eller slutar under pågående termin.

Avgiften betalas per termin och ämne. Faktura skickas terminsvis. Vid obetald avgift stängs eleven av från undervisningen. När man accepterat en plats gäller deltagaravgiften för en hel termin, även om eleven avbryter kursen.

Kulturskolans elevförening är ansluten till RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), en opolitisk förening för musicerande ungdom, som är öppen för alla elever utan

Frånvaro elev

Om eleven blir sjuk eller inte kan komma till sin lektion, kontaktas elevens lärare. Om eleven uteblir från undervisningen mer än tre gånger i följd utan att meddela sig, avstängs eleven från sin plats.

Frånvaro lärare

Vi kontaktar er genom att använda oss av den kontaktinformation som vi fått. Glöm ej att uppdatera den. I den gröna informationsrutan längre ner på sidan finns information hur du uppdaterar kontaktuppgifterna.

Lån av instrument

Kulturskolan lånar ut instrument kostnadsfritt för alla mellan 0–18 år boende i Marks kommun, under det första läsåret (dock ej gitarr, blockflöjt, piano/keyboard eller slagverk). Låntagare förbinder sig att vårda instrumentet väl. Om elev slutar ska instrument återlämnas inom en vecka. Låntagare förbinder sig att betala nödvändigt underhåll och reparation samt att ersätta förlorat och ej återlämnat instrument till nyanskaffningsvärde.

Vi rekommenderar spelbok som eleven själv köper.

Lektioner

Kulturskolan erbjuder varje elev minst 26 lektionstillfällen varje läsår, under förutsättning att eleven påbörjar sin undervisning vid läsårsstarten. Förutom den schemalagda undervisningen, räknas även konserter, workshops och föreställningar som lektionstillfälle.

Förälder och vårdnadshavare är välkommen att närsomhelst närvara på elevens lektion.

Spela på skoltid

I mån av plats erbjuder vi individuell undervisning på kommunens grundskolor. Har eleven blivit erbjuden plats i kulturskolans undervisning på en grundskola kan lektionen ske under eller efter skoltid.

Om undervisningen sker under skoltid behövs en ledighetsansökan bli beviljad av rektor på respektive skola. Använd blanketten nedan. I rutan "Anledning till ledighet" skriver du "Deltagande i kulturskolans undervisning, 20 minuter/vecka".

Blankett ansökan om ledighet för elev

Efter beviljad ledighet från rektor ska den godkända blanketten skickas på mejl från vårdnadshavare till kulturskolan.

Uppdatera kontaktuppgifter

Ibland behöver vi på kulturskolan komma i kontakt med dig som förälder. Det kan handla om erbjudande om en plats i verksamheten, schemaförändringar, inställda lektioner och övergripande information som rör just ditt barn.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver vi ha tillgång till aktuell mejladress och telefonnummer.

Uppdatera dina kontaktuppgifter och annat som rör ditt barns kurser eller de kurser de står i kö till kan du göra genom att logga in på Kulturskolans webbaserade SpeedAdmin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ditt användarnamn är ditt födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD). Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på Glömt lösenord? Lösenordet kan du sedan ändra när du loggat in. Det går också bra att logga in med bank-id.

Personuppgifter i anmälan kommer att registreras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter kommer att behandlas på ett korrekt sätt.

Kontakta Kulturskolan i Mark

Telefon: 0320-21 72 63

Mejladress: kulturskolan@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen