Näringslivsprogram

Bild på händer som håller i en planta.

Foto: Den lilla plantan symboliserar näringslivsprogrammet som en grund till ett bättre företagsklimat.

Senast uppdaterad den 27 maj 2022

Ett gott företagsklimat tjänar vi alla på – är vi en attraktiv kommun lockar vi fler företag som är intresserade av att etablera sig i Mark. Det skapar i sin tur arbetstillfällen, mer affärer företag emellan, mer handel och mer skatteintäkter till följd av inflyttade familjer.

Frågor som är viktiga för den enskilda kommuninvånaren är också viktiga för dig som företagare. Vi måste ha bra infrastruktur, bra skolor, rikt föreningsliv och kompetensförsörjning. Dina kontakter med kommunen ska vara så smidiga det bara går, men fortfarande konkurrensneutrala, rättssäkra och förankrade i demokratin.

Näringslivsprogrammet, som har tagits fram av ledamöter i Näringslivsrådet och som antogs av kommunfullmäktige våren 2019, är ett av våra viktigaste dokument. Det visar riktningen för vårt arbete med näringslivsfrågor. 

Vårt näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet är näringslivets och kommunens gemensamma dokument som pekar på vilka gemensamma frågor som vi tillsammans, kommun och näringsliv, ska arbeta med för att skapa ett gott företagsklimat i Mark.

 

Näringslivsprogrammet består av fyra delar:

  1. Vision
  2. Strategi för tillväxt
  3. Handlingsplan för tillväxt
  4. Uppföljning och rapportering

Del 4, Uppföljning och rapportering, kommer ske löpande här på kommunens webbplats. Här kan du följa de insatser som vi tillsammans har genomfört för att realisera näringslivsprogrammet.

Bidra med dina tankar och idéer

Arbetet är inte klart för att det finns ett näringslivsprogram, snarare är programmet ett sätt att synliggöra det arbete som redan är påbörjat.

Hör av dig med dina tankar om hur vi kan förverkliga visionen om att Mark är känd som en attraktiv kommun där det är bra att bo och verka, där livskvalitet står i fokus. Tack för att du bidrar till ett bättre företagsklimat!

Ladda ner: Näringslivsprogram för Marks kommun (pdf)

Publicerad av: Marks kommun