Sidans innehåll

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett arbetssätt som syftar till att genom samverkan mellan främst kommun, polis och bostadsbolag kontinuerligt ta fram lägesbilder med målet att förebygga brottslighet och öka tryggheten i offentlig miljö.

Det möjliggör insatser i ett tidigt stadie, antingen då problemet inträffat eller är på väg att inträffa. De problem som rapporteras in och som bedöms vara långsiktiga sammanställs och analyseras av EST-gruppen och blir underlag för vilka beslut om strategiska åtgärder som fattas. Informationen som är underlag för besluten och analyserna samlas in bland annat från det allmännyttiga bostadsbolaget, näringslivet, byalagen och kommunen.

Rapportera otrygga händelser, platser och skadegörelse

Som företagare eller byalagsrepresentant i Marks kommun kan du hjälpa till att göra Mark ännu tryggare genom att rapportera in otrygga händelser, platser och skadegörelse i det offentliga rummet. Dina rapporter är viktiga för det övergripande arbetet med att få en lägesbild av situationen i kommunen, där Polisen är involverad. Det hjälper oss att rikta resurser mot identifierade problem och förebygga otrygghet.

Enligt lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ska externa aktörer involveras i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Du rapporterar som företagare eller byalagsrepresentant i Marks kommun och inte som privatperson. Dina rapporter gäller brott och otrygghetsskapande som har skett i den offentliga miljön.

Här kan du som företagare eller byalagsrepresentant rapportera in i ett formuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En inrapportering här ersätter inte en polisanmälan. Du ska alltid göra en polisanmälan vid brott.

Marks kommun värdesätter era rapporter – tillsammans gör vi Mark ännu tryggare.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Kontakta skäkerhets- och beredskapsenheten

Mejladress: sakerhet@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning